Foorum "Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?"

20.01.2015

Olete väga oodatud 28. jaanuaril toimuvale foorumile „Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?“ Foorum toimub Viimsi vallamajas (Nelgi tee 1), II korruse volikogu saalis, kell 18.00 – 20.00.
 
Turvalisus on jätkuvalt aktuaalne teema nii Eestis kui ka mujal maailmas. Turvaline ja stabiilne elukeskkond on vajalik inimeste normaalseks eksisteerimiseks. Turvalisus algab meist igaühest, kuid selle tagamine on terviklik protsess, millele saab kaasa aidata elanike motiveeritud koostöö.
 
Foorum „Kes vastutab Viimsi turvalisuse eest?“ on jätkuks eelmisel aastal 25. oktoobril Randvere koolis toimunud Viimsi valla külade foorumile „Kuulakem, külad kõnelevad!“. Seal tehti hea algus ühiste arutelude korraldamisega kogukonna tasandil ja võeti üles neli olulist teemat: turvaline kogukond; koostöö vallavalitsusega; valla ja külade maine;
vabatahtlike kaasamine ja nende töö väärtustamine.
 
Kuna turvalisus on seotud paljude elukeskkonna tahkudega, siis selle aasta esimese foorumi eesmärgiks oleks käsitleda põhjalikumalt mitmeid sellega seonduvaid teemasid:
 
1. Milline roll on elanikel kogukonna turvalisuse loomisel ja tagamisel?
 
2. Millised on eri osapoolte rollid praegu ja kuidas on need muutumas?
 
3. Kuidas ühendada kogukonna eri osapooli senisest paremini koostööks?
 
4. Kui valmis me oleme kogukonna-keskseks lähenemiseks turvalisuse tagamisel?
 
5. Kas oleks vaja luua infovõrgustik (või täiendada olemasolevat), mille kaudu saaks kriisiolukordades kiiremini levitada infot üle valla, et ennetada ohte ja tagada elanikele operatiivne abi?
 
Mitmed kohalikud omavalitsused on loonud kokkusaamise võimaluse, kus kogukonna liikmed saavad kohtuda avatud aruteluks nii vallavalitsuse kui ka volikogu liikmetega ja teiste avaliku elu esindajatega. Eesmärgiks on ühiselt jõuda probleemide põhjusteni ning aidata kaasa parimate lahenduste leidmisele.
 
Teie osalus foorumil ja koostöö kogukonna hüvangu nimel oleks tänuväärne ning saaks samuti kaasa aidata, et leida ühiselt parimaid lahendusi Viimsi vallas turvalisuse tagamiseks. Olete palutud foorumil osalema.
 
Lugupidamisega,
Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator
Tel. 585 87823