Eesti elanikud usaldavad enim politseid ja vabatahtlikke päästjaid

07.08.2015

Eesti elanikud usaldavad siseturvalisuse eest vastutavatest institutsioonidest kõige rohkem politseid ja vabatahtlikke päästjaid, samas usaldus abipolitseinike vastu on langenud, selgub siseministeeriumi tellitud turvalisuse uuringust.

Vabatahtlike päästjaid peab täiesti või pigem usaldusväärseks 81 protsenti vastanutest, Kaitseliitu 72 protsenti, turvaettevõtteid 65 protsenti, naabrivalvet 55 protsenti ning abipolitseinikke 49 protsenti, selgub tänavu kevadel Turu-uuringute AS-i poolt läbi viidud telefoniküsitlusest Eesti 15-aastaste ning vanemate elanike seas. Uuringust selgub, et eestlaste seas on usaldus naabrivalve, vabatahtlike päästjate ja kaitseliidu suhtes kõrgem kui mitte-eestlaste seas.

15-74-aastaste sihtrühmas on võrreldes 2013. aastaga 5 protsendipunkti võrra suurenenud vabatahtlikke päästjaid ja 7 protsendipunkti võrra Kaitseliitu usaldavate inimeste osakaal. Samas 12 protsendipunkti võrra on kahanenud usaldus naabrivalve ja 18 protsendipunkti võrra abipolitseinike vastu. Politsei usaldusväärsus pole võrrelduna kahe aasta taguse perioodiga muutunud, püsides 84 protsendi juures. Turvaettevõtete usaldusväärsust 2013. aastal ei mõõdetud, mistõttu nende organisatsioonide puhul ajalised võrdlusandmed puuduvad.

Allikas: Siseministeerium