Konverents „Kes vastutab Eesti turvalisuse eest?“

03.09.2014

15. september, Swissotel Tallinn

09.30 Saabumine ja tervituskohv

10.00 Avasõnad. Siseminister Hanno Pevkur

10.25 I Kogukondlik turvalisus: eri osapoolte tõlgendustest, rollidest turvalisuse loomisel. Kas, miks ja kuidas peaks rollid muutuma?

Elmar Vaher, Politsei- ja Piirivalveameti peadirektor

Kuno Tammearu, Päästeameti peadirektor

Marek Väljari, MTÜ Naabrivalve tegevjuht

"Turvalisus rohujuurtest latvadeni" - Anneli Kana, Liikumise Kodukant tegevjuht

Erasektori ja noorsootöö esindajad

Soome kogemusi jagab sisejulgeoleku sekretariaadi juht Tarja Mankinnen

Modereerib siseministeeriumi nõunik Raivo Küüt

12.40 Paneeldiskussioon

13.15 Lõuna

14.00 II Sisejulgeolek kui riigikaitse esmane kaitseliin: infovajadus sisejulgeoleku tagamisel.
Kuidas peaksime infot rakendama sisejulgeoleku planeerimisel? Oma riikide kogemustest
räägivad:

„Info kogumine ja siseturvalisus“ - Janis Kazocins, Läti Põhiseaduse Kaitse Büroo
endine juht

„Info analüüs strateegilises julgeolekus“ - Matti Saarelainen, Soome Julgeoleku-
teenistuse analüüsiosakonna juhataja

„Info rakendamine ja poliitika kujundamine. Strateegia kujundamisprotsess" - Dr. Hans-Peter Stückler, Austria riikliku kriminaalluureteenistuse kuritegevuse vastase strateegia allüksuse juhataja

„Ühismeetmed organiseeritud kuritegevuse vastu“ - Anders Danielsson, Rootsi Riikliku Juurdlusbüroo koostöö ja operatsioonide juht

Kokkuvõtvad kommentaarid - Andreas Anvelt, Riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse
koordinatsioonidirektor, ja Taimar Peterkop, Kaitseministeeriumi Õigus- ja haldusküsimuste asekantsler

Modereerib Vabariigi Presidendi Kantselei direktor Siim Raie

15.50 III Nutikas turvalisus: nutilahendused ja innovatsioon siseturvalisuses. Kuidas saame üha arenevat tehnoloogiat ja innovaatilisi lahendusi võimalikult palju siseturvalisuse huvides ära kasutada?
Modereerib Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur

17.30 Kokkuvõte

18.00 Lõpp