Head naabrivalve sektorite vanemad Kiili ja Rae vallas!

19.05.2014

Palun teid osalema 28. mail algusega kell 19:00 Kiili Vallavalitsuse majja Nabala tee 2a
(õppeklassi, mille sissepääs asub hoone tagaküljel asuvas hoovis) toimuval kohtumisel.

Saame üksteisega tuttavaks ja räägime info jagamisest naabrivalve sektorite, MTÜ Eesti
Naabrivalve, politsei, kohaliku omavalitsuse vahel. Politsei annab ülevaate õigusrikkumiste
liikidest meie lähiümbruses ning selgitab hädakaitse piire ja hädaseisundit.

Kohtumisest võtavad osa Kiili ja Rae valla naabrivalve sektorite vanemad, politseist Margo Väina, Eesti Naabrivalvest Marek Väljari.

Osalemisest palun teatage hiljemalt 27.05.2014 e-posti aadressile marek.valjari@naabrivalve.ee  

Tervitades
Marek Väljari
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht
GSM: +372 5136630
e-mail: marek.valjari@naabrivalve.ee