Hea Kalme küla naabrivalve sektori liige

14.02.2014

Oled oodatud 21.02.2014 algusega kell 18:00 toimuvale naabrivalve, politsei ja ennetajate poolt koostöös läbiviidavale koolitusele Adavere Vabaajakeskuses.

Koolituse orienteeruv lõpuaeg 20:00.

Sõna võtavad: Marek Väljari (Naabrivalve), Üllar Sõmera (politsei), Tõnu Vare (Jõgevamaa ennetaja). Kõik osalejad on oodatud aktiivselt kaasa mõtlema ja rääkima.

Koolituse teemaks on naabrivalve ja turvalisus Kalme külas

Päevakord:
   Naabrivalve
1. Majapidamises esinevad turvariskid ja nende vähendamise võimalused
2. Hoonete välisuste lukustamise ja akende sulgemise olulisus
3. Vargused koduhoovis ja avalikus ruumis - oluline on et, inimesed juhiks kaaskodaniku tähelepanu, et kui jätad näiteks jalgratta järelevalveta võidakse see ära varastada

   Politsei
1. Õiguskorra ülevaade. Rikkumised arvudes ja kvalifikatsioonides
2. Kodanikujulgusest - sellest kui oluline on turvalisuse tagamisel, et inimesed rikkumistest ja tähelepanekutest politseile teada annavad
3. Politsei soovitused turvalisuse tõstmiseks

  Pääste
1. Tuleoht majapidamises. Esineda võivad tuleriskid, millega tuleb arvestada. Ülevaade päästest Jõgevamaal.
2. Tegutsemine tulekahju korral. Millal helistada 110/112
3. Päästjate soovitused tuleriski vähendamiseks

Marek Väljari
Tegevjuht