Eesti Naabrivalve osaleb detsembri alguses käima läinud PPA juhitavas projektis CPTED

16.01.2014

Eesti Naabrivalve osaleb detsembri alguses käima läinud  PPA juhitavas projektis CPTED (Crime Prevention through Environmental Design), mille peaidee on õppida linnaplaneerimises ja elamupiirkondade avandamisel turvalisust looma ja riske maandama.

Euroopa komisjoni poolt rahastatud projekti peamiseks eesmärgiks on arendada tänaseid linna- ja elukeskkonna planeerimise meetodeid ning seeläbi ennetada ja vähendada kuritegevust. Projekti tulemusel kujuneks ühtne süsteem ja töövõtted, kuidas läbi linnaplaneerimise turvalisust suurendada. Samuti annab projekt osalejariikidele antud valdkonnas hea rahvusvahelise koostöökogemuse.

Projekti raames toimuvad koolitused on peamiselt mõeldud politseinikele,kes kohalikke omavalitsusi turvalisusküsimustes nõustavad.

Õppejõududena on projekti kaasatud linnaplaneerimise tippspetsialistid Eestist, Soomest ja Hollandist. Koolitustel antakse edasi nii teiste riikide head praktikat kui ka teoreetilisi teadmisi, kuidas elamupiirkondade või avaliku ruumi läbi mõeldud planeerimisega turvalisust suurendada. Näiteks, kuidas planeerida inimeste peamised liikumisteed, hoonestus, valgustus, parkimine jne. Projekti käigus koostatakse ka õppematerjalid, käsiraamatud ja juhendid, mille abil tulevikus edasi koolitada ametnikke väljaspool projekti. Linnaplaneerimise teema saab ka osaks Sisekaitseakadeemia sisejulgeoleku õppest.

Koolituse läbinud korrakaitse esindajad oskaksid paremini panustada kohalike omavalitsuste detailplaneeringute  protsessi ning anda oma praktilise kogemuse ja teoreetiliste teadmiste baasilt head nõu. Planeerijad aga omalt poolt teaksid paremini turvalise planeerimise põhimõtteid ja oskaksid nõu küsida. Üks projekti oluline osa on ka koostöökontaktide loomine planeerimise eest vastutavate spetsialistide ja politsei vahel nii Eestis kui ka teistes partnerriikides.

Projekt kestab kokku 24 kuud ning lõppeb 2015. aasta novembris. Lisaks PPAle osalevad projektis ka Justiitsministeerium, Siseministeerium, Sisekaitseakadeemia, Eesti Naabrivalve, Eesti Linnade Liit, Harju Maavalitsus, Soome, Läti ja Leedu politsei.

Projekti eelarve on 298 982 eurot. Seda kaas-rahastab Euroopa Komisjon ja partnerriigid.