Soome on huvitatud Eesti Naabrivalve kogemustest

17.09.2013

Soome kriminaalpreventisooni nõukogu Naabriabi-töörühm valmistab ette vastavalt Soome
siseturvalisuse programmile Turvallisempi huominen naabriabi soovitusi.

Töörühm on külla kutsunud Eesti Naabrivalve asjatundja Tarmo Vaigu töörühma avatud
koosolekule, mis toimub sel neljapäeval Soome Somaliliidu ruumides Susite 2-6, Helsingis
kell 12-15.30.

Tarmo Vaik on Eesti Naabrivalve üks käivitajatest ja juhtkonna liige ning esitleb töörühmale
ja teistele asjast huvitatutele Eesti naabrivalve tööd läbi aegade.
"Soome Naabriabi töörühma ülesandeks on selgitada, millised on elanike võimalused
Soomes osaleda oma lähiümbruskonna või elamupiirkonna turvalisust ja heaolu lisavas töös ja tegemistes.
Töörühma eesmärk ei ole luua või kopeerida teiste maade riiklikke naabrivalve või naabriabi
organisatsioone, küll aga soovitakse tutvuda teiste maade ja ennekõike naabermaade olemasolevate nii öelda naabriabi, naabrivalve, naabrikoostöö, kodanikualgatuste ja teiste kogukonnatöö mudelitega, õppida nendest ja mugandada neid Soome oludele sobivateks.
Naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega ja selles on ka omad
riskid, kuid Eesti Naabrivalve tegevuse eesmärgiks on tegeleda turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõttes.
Seepärast olemegi külla kutsunud Eesti Naabrivalve esindaja, kuna see tegevus Eestis on
eelkõige elanikke ühendav, piirkonnas anonüümsust vähendav ja naabritele abistamist
toetav liikumine.
Meile on silma jäänud ka muud huvitavad projektid, nagu näiteks Häirenupu teenus, mis
ühendab nii eakate inimeste aitamise kui vabatahtlike tööd.
Töörühma soovitused seoses Soome siseturvalisuse programmile valmivad kevadel 2014.
Nende valmistamisel lähtume oma motost: head lisades paha väheneb ja selle suhtes on
meil palju ühiseid nägemusi. Näitena võib tuua Eesti Naabrivalve lehelt soovitused
elanikele: Mõelge juba täna, kuidas teil endal on võimalus üheskoos naabritega kodu ja
koduümbrus turvalisemaks muuta. Sõbralik naeratus ja TERE naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliselt koduks piirkond, kus elate." ütles Soome kriminaalpreventsiooni nõukogu Naabriabi-projektijuht Regina Järg-Tärno.
Töörühm külastab kell 14 Naabrikohvikut Somaliliidu ruumides, et vestelda kohviku külalistega, kohalike elanikega ja toimijatega, sellest mis mõjutavad inimeste turvalisust ja turvalisuse tunnet omas elamurajoonis, kohalikul tasandil.
Arutletakse üheskoos, mida iga inimene ise või teistega koos võib teha oma lähiümbruskonna ja selle turvalisuse ja heaolu heaks. Kohtumine on avatud kõigile asjast huvitatutele.

Lisainformatsiooni kohtumisest: http://somaliliitto.fi/2013/09/13/naapurikahvila-to-19-9-klo-14-vieraita-oikeusministeriosta-ja-virosta-tervetuloa-keskustelemaan-naapuriavusta/
Lisainformatsiooni töörühmast: www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi

Lugupidamisega

Marek Väljari
Tegevjuht
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tel: +372 652 2522
Mob:+ 372 51 36 630
E-post: marek.valjari@naabrivalve.ee
www.naabrivalve.ee