Nõmme! Hooli, märka, reageeri!

09.05.2013

Eesti Naabrivalve on algatanud ettevõtmise turvalisuse tagamiseks Nõmme linnaosas. Projekti käivitamisel pöörduti nõu saamiseks ka Munitsipaalpolitsei Ameti poole ning pärast mitmeid arupidamisi ja mõttevahetusi jõuti üksmeelele, et kõige efektiivsema tulemuse tagab koostöö vabatahtlikult töötavate elanikest moodustatud tugigrupi ja mupo patrullteenistuse vahel.

Sellel suvel saavad oma panuse anda Nõmme elanikud vabatahtlikena, kelle ülesandeks on aidata kaasa heakorra tagamisel, korrarikkumiste tuvastamisel ja ennetamisel terves Nõmme linnaosas: sealsetel haljasaladel, parkides ja teistes avalikuks kasutamiseks mõeldud kohtades.

Tihtipeale ei jõua info väikestest korrarikkumistest õiguskaitseorganinetni, kuna elanikud ei pea neid piisavalt tõsisteks ja olulisteks, et nendest politseile teavitada. Siiski on oluline, et ka esialgu vähetähtsana tunduvad juhtumid saaks politseile edastatud, sest tihti on mitmed kuriteod omavahel seotud.

Info edastamine ja fikseerimine on tähtsad ka sellest aspektist, et korrarikkujatel ei tekiks karistamatuse tunnet ning ei avaneks võimalust toime panna veelgi raskemaid korrarikkumisi või pahategusid.

Samuti on oluline teavitada Nõmme linnaosa valitsust heakorra rikkumistest, näiteks lõhutud pargipinkidest või graffititest mittesobivates kohtades. Nõmme piirkond muutub seega puhtamaks ja meeldivamaks kohaks kus vaba aega veeta.

Rikkumiste tuvastamisel, võimalike väärtegude ennetamisel ja heakorra tagamisel saavad kaasa aidata just Nõmme linnaosa elanikud ise. Selleks koolitab Eesti Naabrivalve ühing koostöös Nõmme linnaosa valitsuse, Tallinna munitsipaalpolitsei ja politseiga välja vabatahtlikud, kes armastavad igapäevaselt vabal ajal palju väljas  liikuda: harrastavad tervisesporti või teevad jalutuskäike. Samaaegselt saavad vabatahtlikud oma tähelepanu senisest enam suunata ka ennast ümbritsevale. Korrarikkumise või heakorraprobleemi märkamisel on neil võimalik sellest teavitada munitsipaalpolitseid või politseid.  Seega saab ühendada endale meeldiva tegevuse kasutoovaga kogu naabruskonnale. 

Koolituste eesmärk ongi inimesi informeerida erinevatest võimalustest edastada oma tähelepanekuid korrarikkumistest või heakorraga seonduvatest probleemidest.  Kõik need, kes  oma vabaõhuharrastusi tehes on valmis ümbruskonnal parema turvalisuse eesmärgi silma peal hoidma, saavad Eesti Naabrivalve ühingult vajaduse korral taskulambi, pipragaasi või muu abistava vahendi.

Naabrivalve algatuse eesmärk on muuta Nõmme turvalisemaks ja kaunimaks elupaigaks ning kohaks, kus oma vaba aega meeldivalt veeta. Selleks kõigeks aitabki kaasa korrarikkumiste ennetamiseks tehtav vabatahtlike ja linnapolitsei koostöö. Elanike hoolivus ja tähelepanelikkus on toeks ka kogukonna ühtsuse suurenemisele, kuna vabatahtlikud saavad teha koostööd nii üksteisega kui ka naabrivalve sektorite vanematega. Kokkuvõttena on koostöö kasulik nii Nõmme elanikele, selle külalistele, linnaosa valitsusele  ja ka korrakaitse eest vastutavale poolele.

Projekti käigus on vabatahtlike väljakutsetele plaanis appi suunata Munitsipaalpolitsei Ameti patrull. Mupo 24 tundi töötav valvetelefon abi kutsumiseks on 14410. Naabrivalve infotelefon on 6522522.

Mupo loodab omalt poolt, et koostöö kohalike elanike, vabatahtlike ja naabrivalve vahel muudab elukeskkonna Nõmmel paremaks ning koostöösuhted kasvatavad usaldust linnapolitsei vastu. Algav koostöö toob aga välja ka suuremad valupunktid ning vajaduskohad, kuhu senisest rohkem tähelepanu juhtida. Nõmmekate initsiatiiv ja tahe oma kodu paremini kaitsta ning turvalisemaks ja ümbruskonda meeldivamaks muuta on väärt ettevõtmine, mida mupo igati tunnustab ja mille õnnestumisele meeleldi kaasa aitab.

 

Projekti koordinaator Vivian Valkma
vivian.valkma@naabrivalve.ee