Neljapäeval, 19.09 kell 14:00 toimub Soomes esimene naabrivalvet tutvustav kohtumine

18.09.2013

Soome kriminaalpreventsiooni nõukogu Naabriabi-töörühm soovib kuulda Eesti Naabrivalve kogemusi naabrikoostööst ja elanike tegevustest koduümbruse turvalisemaks muutmisel.  

Soome kriminaalpreventisooni nõukogu Naabriabi-töörühm valmistab ette vastavalt Soome siseturvalisuse programmile Turvallisempi huominen naabriabi soovitusi. (NB! Naabriabi, mitte naabrivalve)
Töörühm on külla kutsunud Eesti Naabrivalve asjatundja Tarmo Vaigu töörühma avatud koosolekule, mis toimub  sel neljapäeval Soome somaliliidu ruumides Susite 2-6, Helsingis kell 12-15.30.
Tarmo Vaik on Eesti Naabrivalve üks käivitajatest ja juhtkonna liige ning esitleb töörühmale ja teistele asjast huvitatutele Eesti naabrivalve tööd läbi aegade.

"Soome Naabriabi töörühma ülesandeks on selgitada, millised on elanike võimalused Soomes osaleda oma lähiümbruskonna või elamupiirkonna turvalisust ja heaolu lisavas töös ja tegemistes.
Töörühma eesmärk ei ole luua või kopeerida teiste maade riiklikke naabrivalve või naabriabi organisatsioone, küll aga soovitakse tutvuda teiste maade ja ennekõike naabermaade olemasolevate nii öelda naabriabi, naabrivalve, naabrikoostöö, kodanikualgatuste ja teiste kogukonnatöö mudelitega, õppida nendest ja mugandada neid Soome oludele sobivateks.
 
Naabrivalve liikumine seondub eelkõige kuritegevuse ennetusega ja selles on ka omad riskid, kuid Eesti Naabrivalve tegevuse eesmärgiks on tegeleda turvalisuse ja heakorraga ka laiemas mõttes.
Seepärast olemegi külla kutsunud Eesti Naabrivalve esindaja, kuna see tegevus Eestis on eelkõige elanikke ühendav, piirkonnas anonüümsust vähendav ja naabritele abistamist toetav liikumine.
Meile on silma jäänud ka muud huvitavad projektid, nagu näiteks Häirenupu teenus, mis ühendab nii eakate inimeste aitamise kui vabatahtlike tööd.

Töörühma soovitused seoses Soome siseturvalisuse programmile valmivad kevadel 2014. Nende valmistamisel lähtume oma motost: head lisades paha väheneb ja selle suhtes on meil palju ühiseid nägemusi. Näitena võib tuua Eesti Naabrivalve lehelt soovitused elanikele: Mõelge juba täna, kuidas teil endal on võimalus üheskoos naabritega kodu ja koduümbrus turvalisemaks muuta. Sõbralik naeratus ja TERE naabrile olgu esimene samm, et muuta tõeliselt koduks piirkond, kus elate." ütles Soome kriminaalpreventsiooni nõukogu Naabriabi-projektijuht Regina Järg-Tärno.

Töörühm külastab kell 14 Naabrikohvikut Somaliliidu ruumides, et vestelda kohviku külalistega, kohalike elanikega ja toimijatega , sellest mis mõjutavad inimeste turvalisust ja turvalisuse tunnet omas elamurajoonis, kohalikul tasandil.
Arutletakse üheskoos, mida iga inimene ise või teistega koos võib teha oma lähiümbruskonna ja selle turvalisuse ja heaolu heaks.
Kohtumine on avatud kõigile asjast huvitatutele.

Lisainformatsiooni kohtumisest: http://somaliliitto.fi/2013/09/13/naapurikahvila-to-19-9-klo-14-vieraita-oikeusministeriosta-ja-virosta-tervetuloa-keskustelemaan-naapuriavusta/

Lisainformatsiooni töörühmast: www.rikoksentorjuntaneuvosto.fi

Marek Väljari
Tegevjuht
MTÜ Eesti Naabrivalve