Naabrivalve: märka – hooli – reageeri

06.09.2013

Viimsi vallas ringi liikudes võib mitmel pool näha oranživärvilisi plakateid, millel seisab kiri “Naabrivalve piirkond”. Nii nagu sõna “naabrivalve” ise, annab ka plakatil olev pilt majast ja silmast sellesse kanti sattunud inimesele selge vihje, et seal leidub arvatavasti teisigi tähelepanelikke silmapaare peale tema enda omade. Aga kui ringiliikuja ei ole just ise naabrivalve liige, siis ei pruugi ta siiski päris täpselt teada, mida naabrivalve endast kujutab ja millega see tegeleb.

Just nendele küsimustele, samuti sellele, kuidas naabrivalve liikumine üldse tekkis, püüavad vastata alljärgnevad artiklid. Lisaks sellele valgustame veidi ka seda, mil määral on see liikumine levinud Viimsi vallas ning kuidas püüavad kohalikud naabrivalve liikmed viia ellu liikumise juhtmõtet: MÄRKA – HOOLI – REAGEERI.

Lugege edasi Viimsi Teataja 8 lk.pdf

Inga Kuus
Viimsi Naabrivalve sektorite koordinaator