Lp Nõmme elanik/naabrivalvesektori liige

10.06.2013

Sel suvel käivitab MTÜ Eesti Naabrivalve Nõmmel täiesti uudse pilootprojekti, mille eesmärk on kaasa aidata turvalisuse ja heakorra tagamisele linnaosas. Projekti sisuks on naabrivalvepatrullide töölerakendamine Nõmme parkmetsa alal. Tegemist on vabatahtlikega, kes liiguvad kindlatel aegadel ja marsruutidel ning kelle ülesandeks on olukorra jälgimine ja avaliku korra või heakorra rikkumiste fikseerimine. Saadud teabe alusel on võimalik meie kõigi huvides paremini tööd korraldada nii linna ja linnaosa kommunaalteenistustel, politseil kui  munitsipaalpolitseil.
Et sissejuhatavat informatsiooni jagada ja projektile ühises arutelus võimalikult rohkem sisu anda, kutsume Teid algatusrühma koosolekule, mis toimub teisipäeval, 11.06.2013 algusega kell 17:00 Nõmme Linnaosavalitsuse halduskogu saalis, aadressiga Vabaduse pst 77.

Kindlasti on soovitav naabrivalvesektorite juhtide või nende asendajate osavõtt.

Head koostööd soovides,
lugupidamisega

Marek Väljari
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht
GSM: +372 5136630
e-mail: marek.valjari@naabrivalve.ee

Vt allolevalt lingilt lk 3. Nõmme! Märka, hooli, reageeri!
http://issuu.com/nommelinnaosa/docs/ns_12_070613_web/1?e=2975046%2F3116478

Marek Väljari
Tegevjuht
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tel: +372 652 2522
Mob:+ 372 51 36 630
E-post: marek.valjari@naabrivalve.ee
www.naabrivalve.ee