Kutse MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule

21.05.2013

Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige, olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule! 

Üldkoosolek toimub 04. juunil 19.00-21.00 aurik-jäämurdja Suur Tõll pardal Lennusadamas aadressiga Vesilennuki 6 Tallinn,(registreerimine algab kell 19.00). Tasuta parkimine Lennusadama territooriumil.
 
Üldkoosoleku päevakord:
 
Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.
 
1. ENV ühingu 2012. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine.
Ühingu 2012 aasta majandusaasta aruande saadame kõikidele naabrivalve ühingu infolisti liikmetele e-kirja teel, lisaks saate sellega tutvuda meie kodulehel või meie kontoris Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui sellekohasest soovist meile teada annate.
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2013
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.
Väljavõte põhikirjast:
3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.
ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidiliste isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.
4. ENV arengukava täiendamine.
Seoses ENV tegevuse rahastamisega Siseministeeriumi poolt, peame vajalikuks vabatahtlust puudutavat tegevust arengukavas täiendada. Täienduste väljatöötamiseks soovime kutsuda üles liikmeid aktiivselt osalema arengukava täiendusprotsessis.
 
5. Kohapeal tekkinud küsimused.
 
Peale üldkoosolekut on kõigil huvi korral võimalus tutvuda aurik-jäämurdjaga Suur Tõll
 
Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 03. juuniks 2013
 
Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või 51 36 630 või info@naabrivalve.ee
 
Kohtumiseni 04.juunil! Teadke, et Te olete oodatud!
 
 
Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees