Hea Nõmme elanik!

26.06.2013

Sel suvel on sul võimalik anda otsene panus, et Nõmme püsiks ilusa ja turvalisena. Parim viis selleks on liituda naabrivalve patrulliga, mis hakkab tegutsema Nõmme parkmetsa alal Rahumäest Harku metsani.
Patrulli ülesanne on lihtne: tuleb jälgida ümbrust, fikseerida avaliku ja heakorra rikkumised ning nendest teada anda (olenevalt probleemi olemusest) kas politseile, munitsipaalpolitseile või linnaosavalitsusele.
Patrullis käimine ei põhjusta vähimatki lisakoormust neile, kes niigi käivad Nõmme parkmetsa alal jalutamas või sportimas. Piisab, kui vaba aega veetes ümbruse suhtes tavalisest veidi tähelepanelikum olla.
Esialgne ülevaade patrulli mõttest ja eesmärkidest ilmus ka juba Nõmme Sõnumite eelmises numbris 7. juunil.
Vabatahtliku naabrivalve patrulliga saab liituda ja selle kohta mis tahes täpsemat informatsiooni küsida

NAABRIVALVE INFOPÄEVAL
 
laupäeval, 29. juunil kella 10-14 Nõmme Majas (end jaamahoone).
Kohal on MTÜ Eesti Naabrivalve, munitsipaalpolitsei ja politsei esindajad, kes vastavad küsimustele ja jagavad selgitusi kõikvõimalikes küsimustes, mis puudutavad elukeskkonna turvalisuse tagamist.
 
Kohtumise ja koostööni!
MTÜ Eesti Naabrivalve