Eesti Naabrivalve häirenupu teenus aitab lähedaste või vabatahtlike kaasabil eakaid

11.03.2013
Häirenupp aitab suurendada üksi elavate eakate turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise kiirust. Teiste inimeste abistamisse kaasamine ühendab kogukonda.
 
Naabrivalve häirenupp on lahendus üksi elavatele või suure osa päevast omaette kodus veetvatele inimestele, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega. Risk, et üksi elavad eakad ei saa õnnetuse korral õigel ajal abi, on eriti suur hajaasustusega aladel.
See uuenduslik teenus aitab suurendada turvalisust ja kiirendab abi kohalejõudmist, sest nupulevajutus või suitsuanduri häire annavad  lähedal elavaile abistajaile juhtunust viivitamata teada. Sedasi saab vältida õnnetuse hilist avastamist, näiteks tulekahju ja
terviserikke korral on abi saamisel tihti küsimus minutites ja sekundites.
 
Kuidas see kõik toimib? Eaka koju paigaldatakse GSM-sidel töötav süsteem: suitsuandur, kaasaskantav häirenupp ja GSM-keskus, mille kaudu teade õnnetusest vabatahtlikeni jõuab. Lisaks annab süsteem teada pikematest elektrikatkestustest ja suitsuanduri häire jõuab
reageerijateni ka siis, kui inimene ei ole võimeline nupule vajutama.
 
Lähedastele, lastele, sugulastele või läheduses elavatele naabritele, kes on valmis esmase reageerijana abistamises osalema, korraldab Päästeamet tasuta tuleohutuskoolituse ja Eesti Punane Rist esmaabikoolituse. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Intsu sõnul on teenuse kättesaadavus hajaasustusega maapiirkondades ja linnades väga tähtis. „Koolitatud vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju abi,“ kinnitas Ints. Koolituse läbinud oskavad paremini ohtu hinnata ja operatiivteenistust välja kutsudes
häirekeskusele täpsemat infot anda. Samuti õpitakse, mida tuleks ohuolukorras teha seni, kuni saabub professionaalne abi. Nõnda suureneb ohutusalane teadlikkus kogukonnas laiemalt. Vabatahtlik töö, mida ka Eestis üha rohkem väärtustatakse, aitab tugevdada
kogukonna sidusust ja üksteisest hoolimist.
 
Teenuse arendamist ja pakkumist läbi viivat MTÜ-d Eesti  Naabrivalve toetab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
 
Praegu on võimalik häirenupu teenust tellida ülisoodsa kuutasuga: 12 € (tavahind 37 €).
 
Häirenupu teenusest huvitatud võiksid uurida ka seda, kas kohalik omavalitsus võiks teenuse täielikult või osaliselt enda kanda võtta. Kui omavalitsuse pakutavate sotsiaalteenuste nimekirjas Eesti Naabrivalve häirenupu teenust veel ei ole, saab teenust tellida otse Eesti Naabrivalvelt.
 
Teenuse tellimise lepingu võib vajadusel lõpetada pikema eelteatamiseta ja trahvinõudeta, kusjuures seadmed kuuluvad tagastamisele.
 

Juhtumid Harjumaal:

- Häirenupu kutsung veidi pärast kella 23. Reageerija helistas tulutult eakale. Samal ajal tuli
veel kaks häiret. Ta jõudis eaka juurde alla 10 minutiga. Eakas kurtis valu südame piirkonnasja kutsuti kiirabi. Eakas ise ei suutnud telefoni kasutada. Reageerija aitas tal riietuda ja puhastas lumest sissesõidutee. Kiirabi jõudis kohale 10–15 minuti pärast. Eakas viidi kontrolliks haiglasse, kus selgus, et tal on kopsupõletik.
 
- Häirenupu kutsung veidi enne kella 13. Reageerija helistas eakale, kuid telefoni vastu ei
võetud. Reageerija jõudis kohale vähem kui 10 minutiga. Ta leidis eaka tualetist, kuhu too
oli kinni jäänud, sest tool, mida ta kasutas tualetini jõudmiseks, oli kukkunud vastu ust ja
takistas väljapääsu. Lisaks oli eakas pannud ahju küdema. Vabatahtlik aitas eaka tualetist
välja ja ootas, kuni ahi oli köetud.
 
Rohkem infot:
Marek Väljari
Tegevjuht
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tel 506 2588,
652 2522
hairenupp.naabrivalve.ee