Röa külas valmis „tegusa naabrivalve sektori“ projekti abil rippsild

22.08.2012

Eelmisel aastal Eesti Naabrivalve konkursil „Tegus naabrivalve sektor“ välja valitud Röa küla samanimeline naabrivalve sektor remontis võidurahade eest rippsilla ning paigaldas külla täiendavad teeviidad. Tööd valmisid selle aasta augustikuu alguses.
 
Röa külavanema Sandra Mägi sõnutsi olid aastad rippsillaga oma töö teinud ning ohtlikuks muutunud sild tuli kiiremas korras renoveerida. „Jutt räägib, et silla olid omal ajal ehitanud kohalikud mehed kamba peale, seetõttu ei kuulu sild justkui ühegi omavalitsuse huvioribiiti – pole ju nende asi remontida asju, mis neile ei kuulu,“ selgitas külavanem silla olukorra tagamaid. Viimseks piisaks karikas sai see, kui eelmisel sügisel kukkusid kaks jõge ületavat last sillalt jõkke.
Ohutus on prioriteet
Pärast seda, kui Mägi postkasti oli saabunud kiri „Tegusa naabrivalve sektori“ konkursi kohta, pani küla juhatus pead kokku, ning mõtles, mis on suurimad prioriteedid küla turvalisuse jaoks. Konkursile esitatigi teeviidad ning rippsilla remontimine. Õnne kombel osututi üheks väljavalitutest.
„Teeviitade paigaldamine oli vajalik, sest mõned talud meie külas jäävad maanteest kaugemale eemale ja teeotsad, mis taludeni viivad ei ole sugugi hästi maanteelt nähtavad ning viidad aitavad nüüd paremini teed üles leida – kui peaks näiteks juhtuma, et vajatakse kas kiirabi või päästeametit oma talu juurde,“ rääkis Mägi. „Kindlasti vähendavad paigaldatud teeviidad ka taolisi ohtlikke olukordi, kus näiteks mõni külaline, kes ei tea täpselt kust teeotsast alla keerata otsib õiget teeotsa ning suurelt kiiruselt järsult pidurdades võib sattuda avariisse. Seetõttu ongi hea, kui juba kaugelt on teeviit näha ning selle järgi juhil ka hea orienteeruda ning juba varakult oma kiirust maanteel vähendama hakata.“ Täpsustuseks tuleb öelda, et Röa küla läbival teel on lubatud kiirus 90 km/h, mis on selgelt liiga palju.
Silla remontimine võttis kokkuvõttes vaid ühe päeva, sest käed panid külge nii Röa kui naaberkülade elanikud, kes samuti aeg-ajalt silda kasutavad.
Naabrivalve tõi küla kokku
Mägi kinnitusel on Röa küla jaoks olnud naabrivalvega liitumine kõige olulisem algatus, sest see oli tõesti olnud kõige alguseks. „Naabrivalve sektori loomine oli fantastiliseks võimaluseks, et suurendada sotsiaalset sidusust külas ning alustada omavahelist läbikäimist. Minu silmis on MTÜ Eesti Naabrivalve üheks parimaks sotsiaalse sidususe suurendamise meetmeks üldse,“ kiitis Mägi. „Ja teada ju on, et kui on kogukonnas hea sotsiaalne sidusus, siis automaatselt suureneb ka turvalisus ning koos turvalisusega suureneb ka inimeste heaolu ning tervis. Aitäh Naabrivalvele!“

\"\"

\"\"

\"\"