Häirenupu teenus aitab vabatahtlike kaasabil eakate turvalisust tõsta

01.10.2012
MTÜ Eesti Naabrivalve alustab uudse, vabatahtlike kaasabil toimiva häirenupu teenuse pakkumist, mis aitab suurendada üksi elavate eakate turvalisust ja tõsta õnnetuste avastamise kiirust. Koostööle oodatakse kõiki Eesti omavalitsusi.
Häirenupp on mõeldud üksi elavate või suure osa päevast üksi kodus viibivate inimeste jaoks, kes võivad õnnetuse korral jääda hätta abi kutsumisega. Teenuse saaja koju paigaldatakse GSM sidel töötav süsteem, mis koosneb suitsuandurist, kaasaskantavast häirenupust ja lokaalsest GSM-keskusest, mille kaudu teade õnnetusest naabruskonna vabatahtlikeni jõuab. Lisaks õnnetusteadetele annab süsteem teada pikematest elektrikatkestustest ning suitsuanduri häire jõuab reageerijateni ka juhul, kui inimene ise ei ole võimeline nupule vajutama. Abivajaja koju paigaldatakse ka tulekustuti ning koostöös Päästeameti spetsialistiga kontrollitakse kodu tuleohutust.
Vabatahtlikud, kes on valmis esmase reageerijana teenuses osalema, saavad tasuta tuleohutuskoolituse Päästeametilt ja esmaabikoolituse Eesti Punaselt Ristilt. Päästeameti ennetustöö osakonna juhataja Indrek Intsu sõnul on teenuse kättesaadavus nii hajaasustusega maapiirkondades kui ka linnades oluline. „Koolitatud vabatahtlikest on ohuolukordades päästeteenistusele palju abi,“ kinnitas Ints.
MTÜ poolt välja töötatud teenus erineb äriettevõtete pakutavatest analoogidest mitmeti. „Usaldusliku suhte tekkimine abivajaja ja vabatahtliku vahel, kogukonna sidususe ja aktiivsuse suurendamine, vabatahtlike võrgustiku kujunemine, tuleohutus- ja esmaabialase teadlikkuse suurenemine ühiskonnas – need on vaid mõned paljudest teenuse lisaväärtustest,“ ütles Eesti Naabrivalve projektijuht Liina Kirsipuu.
Eesti Naabrivalve teostab häirenupu teenuse pakkumist projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ raames, mida rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikuühiskonna Sihtkapital.
Eesti Naabrivalve on 2000. a kodanikualgatuse korras asutatud mittetulundusühing, mille eesmärk on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Häirenupu teenust on Eesti Naabrivalve erinevate projektide kaudu arendanud alates 2009. aastast, käesolevaks hetkeks on valdkonna ekspertide ja koostööpartnerite abiga välja töötatud teenus, mida ühing on valmis pakkuma üle-Eestiliselt. Teenust pakutakse MTÜ ja kohalike omavalitsuste koostöös. Lisainfo kodulehelt  http://hairenupp.naabrivalve.ee/