Eesti Naabrivalve alustab vabatahtlikel põhineva häireteenuse pakkumist

11.05.2012

2. mail käesoleval aastal allkirjastasid MTÜ Eesti Naabrivalve ja Kodanikuühiskonna sihtkapital toetuslepingu projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ elluviimiseks.

Projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ eesmärgiks on tagada õnnetuste kiire avastamine läbi GSM-sidel baseeruva tehnika ning sellele järgneva kiire ja operatiivse reageerimise kaasates vabatahtlikke, et luua turvaline elukeskkond eakatele ja puuetega inimestele. 

2. mail toimunud Kodanikuühiskonna sihtkapitali Šveitsi Vabaühenduste Fondi avalike teenuste osutamise ja äriplaani elluviimise projektide lepingute allkirjastamisel said toetuse 15 projekti kogumahus 606 385,14 eurot. Ühtlasi sai positiivse rahastamisotsuse ka MTÜ Eesti Naabrivalve vabatahtlikel baseeruv häirenupu projekt „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ summas 42 260,64 eurot.

Projekti kestuseks on määratud poolteist aastat (1.mai 2012 – 31. oktoober 2013), mille jooksul viiakse ellu äriplaanis kavandatud eesmärgid. Projekt käivitatakse esmajoones Harjumaal, ning seejärel laiendatakse teenust üle Eesti. Pooleteise aasta jooksul arendatakse projekt nii kaugele, et  ametliku toetusperioodi lõppedes suudab see iseend ära majandada ning jätkata elujõulisena. 

Häirenupu teenuse elluviimise näol on tegemist projekti teise etapiga. Projekti esimeses etapis (01.09.2011-29.02.2012) analüüsiti teenuse elluviimiseks vajalikke tingimusi ja ressursse ning koostati äriplaan, mis võeti aluseks teenuse arendamisel ja levitamisel.

Projekti I etapi ehk äriplaani koostamisega saab lähemalt tutvuda SIIN

Projektiga saab lähemalt tutvuda SIIN

Häirenupu pilootprojekti ja selle tulemustega saab tutvuda SIIN

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikeühiskonna Sihtkapital.

Lisainformatsioon:
Meelis Melder
Projektijuht
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tel: 56 980 156
E-mail: meelis@naabrivalve.ee