Eesti jagas Moldovale kogemusi naabrivalve ja kogukonna turvalisuse teemadel

14.09.2012


10.-14. septembril viibis Naabrivalve ühingu kutsel Eestis Moldova omavalitsuste, sisejulgeoleku valdkonna ametnike ja MTÜde delegatsioon. Tallinnas, Harju- ja Järvamaal toimunud õppereisil tutvuti Eesti kogemustega kogukondade turvalisuse suurendamisel.

Kümneliikmelise delegatsiooni moodustasid Moldova siseministeeriumi, kohalike omavalitsuste, politsei, MTÜ-de ja riikliku telekanali esindajad. Õppereisi käigus külastati erinevaid siseturvalisuse küsimustega tegelevaid organisatsioone ja kohalikke omavalitsusi.

Eesti Naabrivalve ühing tutvustas Moldova kolleegidele naabrivalve toimimise põhimõtteid ning mõju kogukonna turvalisusele ja ühiskonnale laiemalt, samuti tutvustati Eesti Naabrivalve poolset uut algatust: vabatahtlike osalusel toimivat häirenupu teenust eakatele. Moldovlased on naabrivalve juurutamisest oma riigis väga huvitatud, MTÜ Eesti Naabrivalve 12-aastane kogemus annab võimaluse neile selles abiks olla ja nõu anda ka edaspidises koostöös.

Teisipäeval külastati lisaks Eesti Naabrivalvele ka riigikogu ja justiitsministeeriumi. Eesti politseisüsteemi ja koostööd naabrivalvega tutvustas parlamendisaadik Andres Anvelt, sisekaitseakadeemia võimalustest tegi ettekande rektor Lauri Tabur, riigipoolsest kuriteoennetusalasest tegevusest rääkis justiitsministeeriumi nõunik Anu Leps. Kolmapäeval külastati Saue, Kohila ja Järva-Jaani valda, Moldova suursaadiku osalusel allkirjastati eelkokkulepe Kohila ja Razeni omavalitsuste vahelise koostöö alustamiseks. Neljapäeval tutvus delegatsioon Tallinna munitsipaalpolitsei ja PPA Põhja prefektuuri kesklinna politseijaoskonnaga.

Moldova Vabariigi delegatsiooni õppereisi Eestis rahastas Avatud Eesti Fond Ida-ida piiriülese koostöö programmi raames. Visiit on osa MTÜ Eesti Naabrivalve ja MTÜ Eco-Razeni  koostööprojektist „Development of Community Safety through Engaging Rural Communities“. Projekti eesmärk on analüüsida Eesti kogemusi sotsiaalse turvalisuse tõstmisel, eeskätt naabrivalve liikumise vallas, ja formuleerida Moldova jaoks edasised soovitused kogukondade julgeoleku suurendamiseks ja sellesuunalise vabatahtliku tegevuse edendamiseks. Oktoobris läheb Eesti delegatsioon projekti raames vastukülaskäigule Moldovasse, kus Eesti Naabrivalve huviks on Moldova kogemused maapiirkondade ja riigi äärealade kogukondade turvalisuse tagamisel. Samuti sooviks Eesti Naabrivalve tutvuda Moldova heade praktikatega rahvusvähemuste kaasamisel kogukondade turvalisuse tõstmiseks.

MTÜ Eesti Naabrivalve

\"\"