Aitame lapsed turvaliselt kooli!

17.08.2012


Politsei ja Eesti Naabrivalve ühing kutsuvad kõiki ühingu liikmeid üles koostööle, et tagada ühiselt kooliaasta alguses meie lastele turvaline koolitee. 
Heaks traditsiooniks on saanud, et politsei  pöörab kooliaasta esimestel nädalatel tavapärasest teravamat  tähelepanu liiklusturvalisusele koolide vahetus läheduses. Tegevuse eesmärk on sõidukijuhte distsiplineerida, et neil jätkuks tähelepanu ka kõige väiksematele liiklejatele.
Koos abijõududega on politsei kooliaasta esimesel nädalal õpilaste kooli saabumise ja sealt lahkumise ajal paljude ülekäiguradade lähistel kohal. Tänavu on politsei ja vabatahtlikud ülekäiguradade juures liiklejatel abiks 3. -7. septembril.
Paraku on kohti, kus abi vaja, üle Eesti tunduvalt rohkem kui politseinikke. Seetõttu on koolialguse turvalisuse tagamisse igal aastal kaasatud ka koostööpartnereid. Aastaid on politsei headeks koostööpartneriteks olnud abipolitseinikud, Eesti vanavanemate ühing, Tallinnas ka munitsipaalpolitsei.
Eesti naabrivalve liikumise eesmärgiks on tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas just elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Seetõttu kutsume Teid,  head ühingu liikmed, kellel vähegi mahti ja aega, andma ka omalt poolt panus selleks, et laste kooliteekond oleks turvaline.
Huvist oma kodukoha kooli liiklusturvalisuse tagamisel osaleda palume teada anda Eesti Naabrivalve ühingu kontaktisikule Liina Kirsipuule hiljemalt 28. augustiks e-posti aadressil liina.kirsipuu@naabrivalve.ee või telefonil 50 62 588. Palume ära märkida oma nimi, telefoninumber ja e-posti aadress, kodukoha kool, mille ülekäiguraja juures oleksite valmis väljas olema  ja kuupäev(ad), millal saaksite tegevuses osaleda. Informatsioon teie osalemise kohta jõuab Eesti Naabrivalve ühingu kaudu politseini, kes arvestab teiepoolse panusega, võtab teiega kontakti ning vajadusel toetab teie tegevust kohapeal. Loomulikult võite võtta ka vahetult ühendust oma  piirkonnapolitseinikuga ja talle oma osalemise huvist teada anda. Usume, et piirkonnapolitseiniku kontaktandmed on kõigil ühingu liikmetel ja sektorivanematel olemas. Vajadusel leiate need politsei veebilehelt www.politsei.ee.
Aktiivsele osalusele lootes
Eesti Naabrivalve ühing ning Politsei- ja Piirivalveamet