Kutse üldkoosolekule!

09.05.2011

Olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule!

 

Üldkoosolek toimub 21.mail 12.00-14.00 Okupatsioonide muuseumis Tallinnas Toompea 8.

(registreerimine algab kell 11.30). http://www.okupatsioon.ee/

 

Üldkoosoleku päevakord:

 

Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.

 

1. ENV ühingu 2010. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine.

Ühingu 2010 aasta majandusaasta aruandega saate sellega tutvuda meie kodulehel

http://naabrivalve.ee/?mid=227 , meie kontoris Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui

sellekohasest soovist meile teada annate.

2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2011

3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.

 

Väljavõte põhikirjast:

 

3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.

ENV juhatus teeb ettepaneku jätta liikmemaksu ja liitumistasu summad muutmata – liitumine 1 euro leibkonna kohta ja aastamaks samuti 1 euro leibkonna kohta. Juriidilistel isikute puhul on liitumistasu 10 eurot ja aastamaks 10 eurot.

 

4. Töölepingu sõlmimine juhatuse liikmega.

Seoses senise tegevjuhi siirdumisega lapsehoolduspuhkusele tuleb sõlmida tööleping uue

tegevjuhiga. Juhatus teeb üldkoosolekule ettepaneku sõlmida leping juhatuse liikme Indrek

Randma`ga. Mittetulundusühingute seadus § 27 ütleb, et MTÜ juhatuse liikmega tehingute teostamine tuleb otsustada üldkoosolekul. Indrek Randma on oma nõusoleku andnud.

 

5. ENV arengukava täiendamine.

Ühing liitus tervist edendavate töökohtade võrgustikuga ja sellest lähtuvalt soovime täiendada

arengukava tervise edendamist käsitlevate punktidega.

 

6. Konkursi „Tegus naabrivalve“ võitjate väljakuulutamine, tunnustuse saanud ideede kirjeldamine.

Kuni 10nda maini saab veel häid ideid esitada http://www.naabrivalve.ee/tegusnaabrivalve/

 

7. Kohapeal tekkinud küsimused.

 

Peale üldkoosolekut on kõigil huvi korra võimalus tutvuda Okupatsioonide muuseumi väljapanekuga!

 

Olete kõik oodatud! Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 17.maiks 2011

 

Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või 51 36 630

info@naabrivalve.ee

Kohtumiseni 21.mail!

Tarmo Vaik

MTÜ Eesti Naabrivalve

juhatuse esimees

53 446 710