KUTSE konverentsile „Häiresüsteem hajaasustuses“

13.04.2011

Kuidas kaasata vabatahtlikke riigiteenuste osutamisele?
Kuidas hoida kokku omavalitsuse ressursse ja osutada paremat sotsiaalteenust?
Kuidas olla edukas mittetulundusliku teenuse osutamisel riigile?
 
Olete oodatud pilootprojekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ tagasiside konverentsile 26.aprillil 2011 Viimsi Tervis SPA-sse (Randvere tee 11 Viimsi).
 
Põhja-Eesti Päästekeskus ja MTÜ Eesti Naabrivalve käivitasid projekti, mille käigus paigaldati kümnele Harjumaa eakale aastaks mobiilsidel tuginev valvesüsteem ja lähimatest vabatahtlikest reageerimissüsteem. Eesmärk oli kiirendada õnnetuste avastamist, vähendada õnnetusteatele reageerimise aega ja hoida naabruskond turvalisena, seda kõike eriti piirkondades, millest professionaalne abi on kaugel. Kutsume Teid kuulama kokkuvõtet projekti tulemustest ja arutlema edasiste arenguplaanide üle.
 
Projekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ toetab Euroopa Sotsiaalfond, läbi prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus“.
 
Palume konverentsile registreerida e-kirja aadressil marina.platonova@rescue.ee hiljemalt 20.aprilliks, sh lisada oma kontaktandmed (e-kiri, mobiiltelefoni number jms). Kohtade arv on piiratud!
 
 
Lisainfo:
Marina Platonova
Põhja-Eesti Päästekeskus
Ennetustöö büroo juhtivspetsialist
 
Telefonid: 66 76 688; 5303 6145