Korrakaitset ja turvalisust puudutavate valimisplatvormide analüüs

15.02.2011

Hea naabrivalve liige!
 
Lisaks külmale ilmale on endiselt aktuaalne kõik Riigikogu valimistega seonduv. Kõik Riigikogusse pürgivad erakonnad on turvalisuse temaatikat käsitelnud ka oma valimisplatvormides, tegime turvalisuse peatükkidest kokkuvõtte, et saaksite ülevaate erinevate erakondade tulevikuplaanidest turvalisuse ja korrakaitse valdkonnas.
 
Riigikogu valimised toimuvad 6. märtsil 2011. aastal.
 
Elektrooniline hääletamine algab 24. veebruaril kell 9.00 ja lõpeb 2. märtsil kell 20.00. Lisainfot valimiste kohta saab http://www.valimised.ee/
 
MTÜ Eesti Naabrivalve