Hea naabrivalve liige!

04.04.2011

MTÜ Eesti Naabrivalve kuulutab välja konkursi „Tegus naabrivalve sektor“, mille eesmärgiks on:
1. Tunnustada aktiivsete naabrivalve sektorite tööd turvalisuse suurendamisel;
2. Aidata kaasa turvalisust ja heakorda parandavate heade ideede elluviimisele;
3. Motiveerida elanikke oma kodukohas turvalisust ja heakorda suurendama.
 
Selleks:
Korraldame ideede konkursi naabrivalve sektoritele. Iga naabrivalve sektor saab esitada idee, mille elluviimisel paraneb selle piirkonna (või ka laiema ümbruskonna) turvalisus ja heakord.
Seega, head naabrivalve liikmed, arutage vajadusi ja võimalusi lähtuvalt oma naabrivalve sektorist ja esitage meile oma idee, mis teie kodukoha turvalisemaks muudaks.
 
Pange kirja:
Idee lühikirjeldus – mida soovite teha ja mis eesmärki see täidab. Hindame, kui välja on toodud konkreetne eesmärk ja tegevus(ed), mis tagavad eesmärgi täitumise.
Osalejad – kes idee elluviimise eest vastutab ning teised osalejad. Väärtustame seda, mida rohkem piirkonna elanikke on tegevusse kaasatud.
Maksumus – mis on teie idee elluviimise maksumus, kas naabrivalve sektori liikmetel on ka endil võimalik panustada (rahaliselt, mitterahaliselt). Mis seal salata, suurema omapanusega ideed on eelistatud.
 
Ootame teie ideid koos eelpool loetletud lisainformatsiooniga hiljemalt 10.maiks 2011. Ideede rahastamise fondi suurus on 3 200 eurot. Meiepoolse rahalise panuse teie ideede elluviimisel otsustab Eesti Naabrivalve juhatuse poolt loodud töögrupp, kuhu kuuluvad ühingu ja Eesti Politsei esindajad. Rahastuse saajad kuulutame välja Eesti Naabrivalve üldkoosolekul 21.mail
2011.
 
Oma ideed saate meile edastada täites vajalikud väljad veebilehel
www.naabrivalve.ee/tegusnaabrivalve   või saates idee kirjelduse e-kirja aadressile tiina@naabrivalve.ee Pange kirja kõik, mis teie arvates ideeselgitamiseks vajalik on ja hindajatel hindamist lihtsamaks teeb, kuid proovige kogu info ära mahutada kahele A4 lehele.
 
Lisainformatsiooni konkursi kohta saab: Tiina Ristmäe, tiina@naabrivalve.ee 5136630; 6522522
 
Häid ideid!
Eesti Naabrivalve ühing