Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania

03.09.2011

Eesti Loomakaitse Seltsi teavituskampaania „Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?“

Kalendrisuvi ei ole veel lõppenud, kuid käes on aeg, mil pered hakkavad maalt linna naasma ning lapsed lähevad kooli. Maakodust lahkudes peetakse oluliseks kaasa pakkida kõikvõimalikud tarbeasjad ja võetakse ühes sügisannid, mis puudelt ja põldudelt kokku korjatud. Ärasõitu planeerides avastatakse, et korter või auto ei ole kummist ja uskumatult tihti loobutakse esmajärjekorras kergekäeliselt just loomast, keda lahkudes peetakse ühtäkki tülikaks ja väärtusetuks asjaks. Loomade maha jätmine toob kaasa mitmeid probleeme nii kohalikele omavalitsustele kui ka inimestele ja peamisteks kannatajateks on loomad.
 
„Suvi läbi. Asjad pakitud. Kõik pereliikmed kaasas?” on Eesti Loomakaitse Seltsi (ELS) sõnum 1. septembril algava sügiskampaania plakatil.

\"\"

Kampaania eesmärk on kutsuda inimesi üles oma lemmikloomi maakodudest ja suvilatest endaga kaasa võtma. ELS pöördub kõikide loomaomanike poole üleskutsega: ärge jätke oma lemmikloomi suvilapiirkondadesse maha ega visake loomi autodest välja!

Eesti Loomakaitse Selts kutsub kõiki omavalitsusi üles osalema kampaanias, levitama ja muutma info kohalikele elanikele kättesaadavaks. Palume edastada ja lisada kampaaniaplakat koos sõnumiga kohalikku või maakondlikku lehte ning omavalitsuse kodulehtedele. Samuti soovib selts kohalike omavalitsuste poolset kõrgendatud tähelepanu seoses hüljatud ja hulkuvate loomadega ning taolistel juhtudel ka kiiret reageeringut abi osutamisel.

Hülgamise tulemusena võivad tekkida kasside ja koerte kolooniad, levivad haigused ning loomad kannatavad ja paljud surevad. Autodest välja visatud lemmikloomad võivad sattuda avariidesse, tekitada liiklusohtlikke olukordi, hukkuda või raskelt viga saada. Paljud lemmikloomad lõpetavad oma viimsed elupäevad ja -tunnid vigastatuna kraavis, maantee ääres lebades või puu külge seotuna nälga surres. Tähelepanu tuleb pöörata ka järelvalveta hulkuvatele lemmikloomadele.

Eesti Loomakaitse Seltsile ja teistele loomi abistavatele organisatsioonidele laekub aastas kümneid tuhandeid teateid hulkuvatest ja hüljatud lemmikloomadest. Näiteks 2010. aasta jooksul püüti ja hoiustati ainuüksi MTÜ Loomade Hoiupaigas üle 800 koera ja üle 2500 kassi. Lisaks on Varjupaikade MTÜs ja teistes Eestis tegutsevates varjupaikades aasta jooksul läbi käinud mitmeid tuhandeid kasse ja koeri.

ELS tuletab meelde, et iga loomaomanik vastutab oma lemmiklooma eest nagu teistegi pereliikmete eest. Loomaomanik, ole inimene ja vastuta, sest sinu lemmik on elusolend, kes sõltub täielikult oma peremehest!

Teata hüljatud loomast Eesti Loomakaitse Seltsi infotelefonile 5267117, varjupaika või kohalikule omavalitsusele.