Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil

06.10.2011

MTÜ Eesti Naabrivalve sai KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondist positiivse rahastamisotsuse projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ elluviimiseks

21. septembril 2011 toimus KÜSK Šveitsi Vabaühenduste Fondi 2011. aasta avalike teenuste äriplaani koostamise projektide lepingute allkirjastamine. Kokku esitati 48 taotlust, millest valiti välja 21 paremat. Rahastamiseks sai positiivse otsuse ka MTÜ Eesti Naabrivalve projekt „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ summas 5149,60 eurot.

Eesti Naabrivalve ühing teostab projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ ajavahemikus september 2011 – veebruar 2012. Antud projekti käigus arendatakse Eesti Naabrivalve ühingu pilootprojekti „Vabatahtlikel baseeruva tugiteenuse arendamine hajaasustuses“ põhjal välja teenus ning analüüsitakse selle elluviimiseks vajalikke tingimusi ja ressursse, kaasates tegevusse teenuse tulevast sihtgruppi ning kasusaajaid.  Projekti väljundiks on äriplaan, milles hinnatakse arendatava teenuse vajalikkust ja ärilist otstarbekust.

Projekti „Eakate ja puuetega inimeste turvalisuse tõstmine vabatahtlike kaasabil“ eesmärgiks on välja töötada teenus, mis looks suuremad võimalused õnnetuste kiireks avastamiseks ja operatiivseks reageerimiseks kaasates vabatahtlikke. Selle teenuse abil on inimestel võimalik kodustes ning harjumuspärastes tingimustes paremini toime tulla, luues kokkuhoiu teistelt sotsiaalteenuste kuludelt.

Projektiga saab lähemalt tutvuda SIIN.

\"\"

Projekti rahastab Eesti-Šveitsi koostööprogrammi Vabaühenduste Fond ja Kodanikeühiskonna Sihtkapital.