Kutse Eesti Naabrivalve ühingu üldkoosolekule ja sünnipäevapeole!

01.05.2010
Austatud Eesti Naabrivalve ühingu liige!
 
Olete oodatud MTÜ Eesti Naabrivalve üldkoosolekule ja sellele järgnevale sünnipäevapeole!
Üldkoosolek toimub 15.mail 2010 a. kell 15.00 – 16.30 Tallinnas Rahvusooper Estonia Talveaias Estonia pst 4.
(registreerimine algab kell 14.30).
 
Üldkoosoleku päevakord:
 
Üldkoosoleku avamine: koosoleku juhataja ja protokollija valimine ning päevakorra kinnitamine.
1. ENV ühingu 2009. majandusaasta ülevaade ja aruande kinnitamine.
Ühingu 2009 aasta majandusaasta aruande saadame kõikidele naabrivalve ühingu infolisti liikmetele e-kirja teel, lisaks saate sellega tutvuda meie kodulehel http://naabrivalve.ee/?mid=208&set_design=3  meie kontoris Tallinnas Tatari 12 või posti teel, kui sellekohasest soovist meile teada annate.
2. ENV ühingu tegevuskava aastaks 2010
3. ENV ühingu liikmemaksu suuruse määramine vastavalt põhikirja punktile 3.7.
Väljavõte põhikirjast:
3.7. Liikmemaksu suurus määratakse igal aastal üldkoosoleku poolt.
4. Kohapeal tekkinud küsimused
 
Peale üldkoosolekut toimub pidulik Eesti Naabrivalve ühingu kümnenda sünnipäeva tähistamine.
Avasõnad ja lühikese ülevaade ühingu arengust teeb Tarmo Vaik, ühingu juhatuse esimees.Seejärel räägib siseminister Marko Pomerants kodanikeühenduste rollist riigi turvalisuse tagamisel. Naabrivalve ja politsei suhetest eile, täna ja homme annab ülevaate Politsei-ja Piirivalveameti peadirektor Raivo Küüt. Sõnavõttude osa lõpetab Jüri Pihl, Tallinna linnavalitsuse abilinnapea, kes räägib kohalikul tasandil kodanikeühenduste tegevuse olulisusest turvalisuse suurendamisel.
Edasi ootavad meid PARIMA NAABRI KONKURSI VÕITJA VÄLJAKUULUTAMINE JA AUHINDADE ÜLEANDMINE.
Õhtu lõpeb suupistete ja šampusega.
Meeldiva muusikaga saadab meid kogu õhtu jooksul Kaitseväe orkester.
 
Olete kõik oodatud!
Palume kindlasti teatada oma osalemisest hiljemalt 7.maiks 2010
Täpsem info ning registreerimine 6 522 522 või 51 36 630 või info@naabrivalve.ee
 
Kohtumiseni 15.mail!
 
 
Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees
53 446 710