Kuidas suurendada üksinda elavate inimeste ohutust?

20.09.2010

Tartumaal eakad tapnud mees on tõenäoliselt politsei poolt kätte saadud, kuid tasub läbi mõelda, kuidas ennast selliste juhtumite ja isikute eest kaitsta. Kuritegusid ennetada on lihtsam, kui hiljem kuritöö tagajärgedega tegeleda. Mõtteviis, et siia niikuinii keegi sisse ei murra või meilt ei ole midagi ju varastada paraku ei aita meid siis, kui raskete tagajärgedega kuriteod on ikkagi toime pandud.
Tasub mõelda oma vanematele, sugulastele, lähedastele, samuti erivajadustega inimestele, kes kriitilisel hetkel ei ole võimelised ise ennast ega oma vara kaitsma või ohtu vältima. Aidake neid, et ohtusid vähendada ja turvalisust suurendada! See artikkel keskendub eelkõige eakate ja maakohtade majapidamiste turvalisuse tõstmisele, kuid näpunäiteid on siin kõigile!

Soovitused, mida jagage eakate lähedaste hulgas:

  • Võõraid oma koju lubama ei pea. Kõik ametiisikud peavad esitama töötõendi, seda tuleb kindlasti küsida. Tavapärane on see, et igasugused elektri-, vee jms kontrollid lepitakse varem kokku. Alati on võimalik kokku leppida, et ametiisik tuleb hiljem tagasi ja selleks ajaks saab eakas kutsuda enda juurde sugulase, naabri, kellegi, keda ta usaldab. Siinkohal tuleks märkida, et ka tuttavaid ei pea tuppa lubama, kui selleks puudub vajadus või ei taheta just seda isikut oma elamisse lubada. 
  • Vaadake üle uste-akende olukord. Endiselt on Eestis majapidamisi, kus ukselukku asendab luud või labidas. Tuleb selgitada, miks korralik lukk on vajalik ja ka seda, et kui see lukk on paigaldatud, siis tuleb seda kasutada. Lukustamata uksest on ju väga lihtne tuppa astuda ja oma tegu toime panna, lukk aga nõuab lisaaega, ka oskusi ja abivahendeid. Uks peab olema lukus ka siis, kui majaelanikud ise kodus on.
  • Hea on, kui enne ukse avamist saab kindlaks teha, kes on ukse taga. Kui võimalik, paigaldage uksele uksesilm. Võib-olla näeb mõnest aknast, kes ukse taga on.
  • Korrastatud majaümbrus annab mõista, et elanikud hoolivad oma varast ja kodust. Majaümbruses vedelevad autoromud või metallihunnikud, samuti põllutehnika (mida pole näiteks aastaid kasutatud) on kindlasti huviallikaks kurjategijatele.
  • Pöörake tähelepanu sellele, milline on valgustus maja ümbruses. Maja välisukse esine peaks kindlasti olema valgustatud, piisab lihtsast liikumisanduriga valgustist.
  • Maja ja hoovi ümbritsev aed on kindlasti abiks, et koduukseni ei jõuaks kutsumata külalised.
  • Vaadake üle, kas maja ümber olevad puud-põõsad, taimestik ehk ei paku head ja varjulist tegutsemiskeskkonda kurjategijale?
Need on lihtsad ja tõhusad tegevused, mida esmalt ellu viia võib. Nende ellu viimine ei nõua ka suuri investeeringuid. Muidugi, kui maja uks on selline, et see luku paigaldamisele vastu ei pea, siis tuleb rohkem kulutusi teha.
Kui eakas kasutab mobiiltelefoni, siis salvestage kiirvalimisklahvide alla lähedaste numbrid ning selgitage juurde, kuidas vajalikul hetkel kiiresti kõne teha. Selgitage, millal tuleb kindlasti politsei abi kasutada ja kuidas seda teha tuleb.
On olemas ka erinevaid tehnilisi lahendusi, mis turvalisust, eelkõige turvatunnet suurendavad. Eesti Naabrivalve ühing viib koostöös Põhja-Eesti Päästekeskusega läbi projekti, kus hajaasustuses üksi elavatele eakatele on koju paigaldatud GSMil põhinev paanikanupp ja suitsuandur. Paanikanupu või suitsuanduri häirele reageerib lähim naaber. Sarnast süsteemi saab ju kasutada ka perekonnas, kus häire läheb sugulase mobiiltelefonile. See süsteem on küll igakuine rahaline väljaminek, aga tasub uurida, kas teie peres oleks sellest kasu.
Videovalvesüsteem on ka investeeringut nõudev tegevus, kuid siiski soovitame erinevate toodete ja teenustega tutvuda, võib-olla leiate teie vajadusi rahuldava ja mitte kuluka lahenduse.
Niisiis tuleb lihtsalt otsast pihta hakata ja oma eakate lähedastega turvalisuse teemal rääkida. Ehk on neilgi ideid, mille elluviimisel saate abiks olla.
 
Koostas;
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht