Kodanikujulguse aumärk ootab kandidaate

14.09.2010

Justiitsministeerium annab sel aastal taas välja kodanikujulguse aumärke ning siinkohal ootame Teie ettepanekuid kandidaatide esitamiseks.
 
Kodanikujulguse aumärke annab justiitsminister välja alates 2004. aastast, aumärgiga väärtustab riik kodanike julgust kuritegude ärahoidmisel ja kuriteoohvrite abistamisel.
 
2009. aastal anti kodanikujulguse aumärgid Aino Kangurile, Svetlana Pritulinale, Jaak Madismäele, Raivo Reinumäele ja Raimo Karjusele. Aino Kangur aitas ennastsalgava ja kartmatu tegutsemisega politseil leida kurjategijad, kes proovisid hilisõhtul röövida naisterahvalt käekotti. Tänu Svetlana Pritulina kiirele reaktsioonile ja vaprusele õnnestus politseil kinni pidada meesterahvas, kes varastas eakalt naiselt käekoti. Jaak Madismäe näitas üles silmapaistvat mehisust, minnes appi kahele naispoemüüjale, kes pidasid kinni varga. Raivo Reinumäe ja Raimo Karjus aitasid oma julge tegutsemisega kinni pidada ja süüdi mõista mehe, kes käis vargil nende naabruses asuvas majas.
 
Aumärke võib anda:
1. kuriteo ärahoidmise või selle toimepanemise takistamise eest;
2. kurjategija kinnipidamise eest;
3. kuriteoohvri abistamise eest;
4. või muu olulise panuse eest kaaskodanike turvatunde tõstmisel.
 
Ootame ettepanekuid kandidaatide kohta märgusõna all „Kodanikujulguse aumärk“ hiljemalt 11. oktoobriks 2010 aadressil: Justiitsministeerium, Tõnismägi 5a, 15191, Tallinn, või e-posti aadressil reilika.tintse@just.ee.
 
Oma ettepanekus pange palun lühidalt kirja, kelle esitate aumärgi kandidaadiks ja miks peate teda aumärgi vääriliseks. Kõik ettepanekud vaatab läbi aumärkide kandidaatide hindamise komisjon.