Käimas on Päästeameti lühifilmide konkurss “Tuleohutus kodus”

22.04.2010

Päästeamet kuulutab välja lühifilmide konkursi “Tuleohutus kodus”. Konkursiga tahetakse inimesi panna märkama riske oma kodus ja leidma lahendusi ohuolukordade vältimiseks.Oodatud on lühifilmid sellest, millest tulekahju võib kodus alguse saada ja mismoodi on võimalik seda ära hoida. Samuti võib filmiklipi näol jagada oma tuttavate ja lähedaste meenutusi, kuidas tulekahju ära hoiti või mida oleks saanud teha, et kurba sündmust polekski juhtunud.“Filmi tegemine on huvitav ja loominguline moodus panna inimesed mõtlema ohtudele enda ümber ning jagama nutikaid lahendusi kodu turvalisemaks muutmiseks,” selgitab Päästeameti loominguvõistluse projektijuht Janek Innos. Samuti märgib ta, et õpetlikud lühifilmid viiakse populaarsemate internetikeskkondade kaudu ka laiema vaatajaskonnani.Poole kuni kolmeminutiliste filmiklippidega on oodatud osalema kõik alates 14. eluaastast. Parimate tööde autoritele on välja pandud auhinnad. Lisaks saab filmimaterjali konkursi lõppedes näha erinevatel päästeteemalistel veebilehtedel ja populaarsemates internetikeskkondades.Lühifilme saab saata 12. maini. Täpsem info ja konkursi reeglid leiab www.moff.ee  
Päästeamet paneb filmitegijatele südamele, et filmi tehes ei tekitataks tulekahju ega seataks ohtu kellegi elu.
Filmi žanr on vabalt valitav (näiteks dok-, õppe-, multi-, mängufilm, muusikavideo vms).
Märka ohte, jäädvusta, lavasta või meenuta ja paku lahendusi teemadel:
1. TULEOHUTUS KODUS
Lühifilm sellest, kuidas võivad tulekahjud alguse saada ja mismoodi neid ära hoida.
2. ÜKSKORD JUHTUS ...
Jaga enda või oma tuttavate-lähedaste meenutusi. Kuidas tulekahju ära hoiti või kuidas oleks saanud juhtunut vältida.
Reeglid :
Arvatakse, et tulekahju juhtub alati ootamatult. Sageli on see hoopis mõne pikaajalise probleemi tulemus. Näiteks toas suitsetamise, pühkimata korstna, katkise elektrisüsteemi, hooletu toidu valmistamise või millegi muu. Neid ja paljusid teisi tuleõnnetusi saaks ära hoida, kui õigel ajal ohumärke näha ja tegutseda.
Küsimused: janek.innos@rescue.ee või telefonil  628 20 22  628 20 22 .

Teate edastas:
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
Tel.: 6522522; 5136630