Homsest algab registreerumine Teeme Ära talgupäevale

31.03.2010

PRESSITEADE
31.03.2010
 
Homsest algab registreerumine Teeme Ära talgupäevale
 
1. mail saab meist igaüks oma tegudega näidata, milline Eestimaa paik või teema talle tõeliselt südamelähedane on. Alates homsest avaneb registreerumine Teeme Ära üle-eestilisele talgupäevale.
 
Praeguseks juba ligi 400 tegusat eestimaalast kutsuvad lähemaid ja kaugemaid inimesi endale 1. mail talgutele appi. Sellel aastal ei ole ühte läbivat teemat, vaid igaühel meist on võimalik leida kodukandis üles see kõige olulisem koos ära tegemist väärt asi ning see talgutena üles seada. Appi saab minna oma kodukohta, aga ka kaugemale.
 
Talguteks on seatud üles väga eriilmelisi töid ja tegemisi. Konkurentsitult kõige aktiivsemas piirkonnas, Saaremaal, on tänaseks üles seatud juba ligi 50 talgukohta. Kes otsib talgutelt võimalust minna ajas tagasi, oma esivanemate juurde, saab olla osaline Muhu Maalinnuse ja Maasi Maalinna võsast välja raiumisel, korda seada ajaloolist Vaikla Veskit, hooldada munakiviteid ja parandada kiviaedu. Kätt saab proovida ka külakiige ehitamisel Undva külas. Loodushuvilised aga saavad veeta ilusa päeva kevadises metsas loodusradu korrastades, või siis kohalikke kalmistuid ja kirikuaedu kaunimaks luues.
 
„Talgud kannavad endas ühise kogukonnana elamise ja tegutsemise väärtust, see pole midagi uut meie kultuuris. Sellest päevast saab igaüks teha oma kodukandiga ja selle inimestega taastutvumise päeva, oma juurte juurde tagasi mineku retke“, ütles Piret Lõuk Eesti Muinsuskaitse Ümarlauast.
 
Kuid kõik tööd sel päeval ei ole ainult kätega tehtavad, paljudes kohtades tullakse kokku, et nõu pidada asjade paremaks korraldamiseks ka pikemas perspektiivis. Pärnumaal Anni Akadeemias korraldatakse mõttetalgud teemal, kuidas suurendada ühiskonnas tolerantsust vaimupuudega noorte kaasamise osas, Barbi Pilvre juhib Pirital haridusteemalist mõttekoda, kuhu kaasatud nii lapsevanemad, haridusasutuste juhid kui ka eksperdid. Sauel hakatakse edendama aga korteriühistute ühistegevust, et kaasa rääkida nii linnaruumi arendamisel kui ka hoolduses.
 
Talgukohtade ülesseadmine jätkub läbi aprillikuu, nii et uusi ja põnevaid talgukohti lisandub iga päev www.teemeara.ee lehele vähemalt paarikümne ringis. Nii talgukohtade kui ka talguliste registreerimine lõpeb aprillikuu viimasel nädalal.
 
Sellel aastal on käed löönud seitse erinevat korraldajat, kes kõik häid eestimaalasi talgutama kutsuvad – Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit, Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud, Eestimaa Looduse Fond, Liikumine Kodukant, Õnnepank ja kodanikualgatus Teeme Ära Minu Eesti. Partneritena löövad kaasa EMT, Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Swedbank, SEB, Tallinna Vesi ja Coca-Cola HBC Eesti ning paljud teised.
 
 
Tiina Urm
Avalikud suhted
Teeme Ära talgupäev
gsm:  +372 5565 1862
skype: twistedtiina