Eesti Roheline liikumine avas veebikeskonnas Osalusaabitsa

10.02.2010

Täna lanseerib Eesti Roheline Liikumine (ERL) internetis aktiivsele kodanikule mõeldud abimehe – Osalusaabitsa. Selles antakse nõu juhtumiteks, kus näiteks pool parki läheb arenduse alla või kui naabrusesse plaanitakse uut prügilat. Kohvi ja küpsistega seminari asemel tehakse juhise esitluse internetis ja kolm päeva järjest – ettekanded on vaadatavad videopildis ning tekkinud küsimustele vastatakse telefoni teel.
 
Aadressil http://www.eko.org.ee/osalusaabits asuva Osalusaabitsa üks osa - osalusjuhend - räägib sellest, kuidas otsuste tegemisel kaasa rääkida, et hiljem poleks põhjust tagajärgede üle kurtmiseks. Lisaks juhendile on loodud andmebaas hetkel 70 juhtumiga üle Eesti, milles Eesti Roheline Liikumine on ettepanekute ja aeg-ajalt ka vastuväidetega sekkunud tehaste, kaevanduste, kinnisvaraarenduste jms loomisesse.
 
Julgustamaks kodanikke juhendit lugema ja kohalikus elus sõna sekka ütlema, sõnas 5-aastat keskkonnaametnikuna töötanud Osalusaabitsa üks autoreid Anu Kõnnusaar: „Ärge kartke ametiasutustega suhtlemist ning nende kohati tõrjuvat hoiakut. Küsige nende käest vajalikku nõu ja infot. Pidage meeles, et kuigi ametnikud teavad seadusi tõenäoliselt täpsemini kui teie, on palju asju, milles võite ise olla targem.“ Teine Osalusaabitsa autoritest, jurist Liis Keerberg lisas: „Vahel tõlgendavad ametnikud seadust poliitilisest survest tingitud viisil. Ärge sellest heituge - ka lihtsa „talupoja-mõistuse“ ning loogikaga on võimalik ennast kehtestada.“
 
Osalusaabits on kirjutatud ERL-i 7-aastase praktika põhjal kodanike abistamisel planeeringute, keskkonnamõju hindamiste ja keskkonnalubadega seonduva osas.
 
Osalusaabitsa koostamist ja pidevat planeeringute jälgimist üle Eesti on toetanud Vabaühenduste Fond, mis on Islandi, Liechtensteini ja Norra poolt Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) finantsmehhanismidest rahastatud toetusskeem. Osalusaabitsa väljaandmist on kaasrahastanud Ida-Euroopa riikide keskkonnaorganisatsioone liitev võrgustik CEE Bankwatch Network.
 
Lisainfo:
Anu Kõnnusaar
Üks Osalusaabitsa koostajatest
56253968