Eesti Naabrivalve esindab korrakaitse ja turvalisuse valdkonna vabaühendusi Euroopa Kuritegevuse Ennetuse Võrgustikus

24.05.2010

Eesti Naabrivalve ühing esindab korrakaitse ja turvalisuse valdkonna vabaühendusi Euroopa Kuritegevuse Ennetuse Võrgustikus.
Euroopa Kuritegevuse Ennetuse Võrgustik (European Crime Prevention Network, EUCPN) ühendab endas tegevusi, mis on suunatud kuritegevuse ennetuse heade praktikate kogumisele ja jagamisele, mõju-uuringute läbiviimisele, infovahetusele ja Euroopa Liidu liikmesriikide turvalisusealase koostöö arendamisele.
Eesti riiki esindab võrgustikus Justiitsministeerium oma volitatud esindaja kaudu, lisaks osalevad võrgustikus ka vabaühenduste ja ülikoolide esindajad. Vabaühendusi esindabki Eesti Naabrivalve ühing, kelle poole võib vajadusel pöörduda info saamiseks või oma organisatsiooni tegemiste laiemaks tutvustamiseks võrgustikus ja selle infokanalites.
EUCPNi kohta saab lisa lugeda http://www.eucpn.org
 
Lisainformatsioon:
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
5136630