Võimalus osaleda Eesti Naabrivalve tulevikutegevuste planeerimisel!

21.01.2009

Hea naabrivalve liige!

Plaanime käesoleval aastal koostada uue MTÜ Eesti Naabrivalve arengukava perioodiks 2010-2015. Soovime koostada dokumenti, mis oleks abiks meie tegevuse pikemaajaliseks planeerimiseks ja iga-aastaste tegevuskavade koostamisel. Nagu arengukavades ikka, kirjeldame selles arenguprotsesse ja mõjufaktoreid, mis meie tegevuses olulised.
Palume arengukava koostamiseks ka teie abi. Palun pange lühidalt, vabas vormis kirja, mida peate Eesti Naabrivalve ühingu:
1.       Tugevusteks
2.       Nõrkusteks
3.       Võimalusteks
4.       Ohtudeks
See info on meile suureks abiks arenguplaanide koostamisel! Arengukava koostamine on osa Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetusel läbiviidavast Eesti Naabrivalve ühingu arenguprojektist!

Ootame teie arvamust eelpool kirjeldatud valdkondades jaanuari lõpuks!

Ette tänades
Eesti Naabrivalve juhatus