Räägi kaasa – vabatahtliku tegevuse hea tava koostamine!

21.01.2009

Vabatahtliku Tegevuse Arenduskeskus koostöös Siseministeeriumiga koostab vabatahtliku tegevuse head tava, millest saab abimaterjal vabatahtlikele ja neid kaasavatele organisatsioonidele, samuti nende toetajatele, et vabatahtlik tegevus pakuks tegemisrõõmu ning annaks parimaid tulemusi.
Vabatahtlik tegevus on Eestis viimastel aastatel kiiresti arenenud ja täna on tekkinud vajadus ühiselt kokku leppida vabatahtliku tegevusega seotud osapoolte rollides ja tegutsemise põhimõtetes. Hea tava eesmärgiks on edendada vabatahtlike ja organisatsioonide vahel koostööd ning julgustada rohkem inimesi vabatahtlikena tegutsema.
Vabatahtliku tegevuse hea tava tutvumise ja arvamuse avaldamise koht: https://www.osale.ee/konsultatsioonid/?page=consults
Kui tutvute vabatahtliku tegevuse hea tavaga, siis palume mõelda, milliseid küsimusi, takistusi ja probleeme on teil vabatahtlikuna tegutsedes või vabatahtlikke kaasates ette tulnud ning kas hea tava aitab neid lahendada, kas heas tavas on midagi puudu või üleliia.
Vabatahtliku tegevuse hea tava kommentaare ning muudatuste ja täienduste ettepanekuid ootame kuni 13.veebruarini e-postile milja@vabatahtlikud.ee
Samuti ootame kõiki huvilisi vabatahtliku tegevuse hea tava teemal kaas arutama ja mõtlema ümarlaudadele, mis toimuvad
• 4. veebruaril 2009 Tartus,
• 10. veebruaril 2009 Paides,
• 11. veebruaril 2009 Pärnus ja
• 13. veebruaril 2009 Tallinnas.