Politsei osales naabrivalvelepingu sõlmimisel Türil

17.03.2009

16.märtsist on Järvamaal 14 naabrivalve sektorit. Lääne Politseiprefektuur, Türi naabrivalvesektori liikmed, Türi Vallavalitsus ja MTÜ Eesti Naabrivalve sõlmisid Pikk naabrivalve lepingu Türi Pika tänava piirkonna turvalisuse ja heakorra hoidmiseks ning tõstmiseks.
Naabrivalve sektori moodustasid Türil Pikal tänaval kümme kodu, et teha tähelepanekuid piirkonnas toimuva suhtes ja jagada neid naabrivalvelepingu pooltega ning et edendada elanike koostööd kogukonnas. Politsei roll naabrivalves on edastada sektori liikmetele naabrivalveks vajalikku informatsiooni ja anda tagasisidet tähelepanekutele, õpetada ja selgitada süüteoennetamise meetodeid ja käitumist.
Paide politseijaoskonna ülemkomissar Janno Ruusi sõnul on naabrivalve sektori moodustamine oluline samm ka nendes piirkondades, kus olukord on rahulik. See on preventiivne meede. Esmane eesmärk on süütegusid ära hoida. Kui aga piirkonnas on mõni süütegu toime pandud, peaks eesmärgiks olema "0" tolerants. Piirkond, kus tegutseb naabrivalve, ei ole kuritegelike kavatsustega ringi liikuvatele isikutele soodne. Naabrivalve kleebiste ja siltidega varustatud majad ja tänavad avaldavad turvalisusele positiivset mõju. Tähtis on ka sisemine kindlustunne. Ühistegevuses osalemine liidab inimesi ning annab teadmise, et keegi on veel meie kõrval, me ei ole üksi.
MTÜ Eesti Naabrivalve tegevjuht Tiina Ristmäe selgitas, et naabrivalve lepingu sõlmimine distsiplineerib ka piirkonna elanikke ja kasvatab seaduskuulekust, kuna piirkonna elanikud on naabritele ja teistele lepingu osapooltele oma andmed avaldanud, seega pole nad enam anonüümsed. See on positiivset mõju avaldanud parkimisele, enda järel ukse sulgemisele ja
heakorrale. Silmatorkavalt on turvalisus ja heakord paranenud just linnade korrusmajades ja selle ümbruses.
 
Ülle Laas
vanemspetsialist-infojuht
kommunikatsioonibüroo
Lääne Politseiprefektuur
384 9953
5326 9051

\"\"

\"\"