Õppereis Inglismaale andis kasulikke ideid naabrivalve arenguks!

08.04.2009

29.03-02.04 toimus Eesti Naabrivalve ühingu eestvedamisel õppereis Inglismaa kolleegide ja politsei tööga tutvumiseks. Õppereisil osalesid Eesti Naabrivalve ühingu ja Eesti Politsei esindajad ning reisikulud kaeti Vabaühenduste Fondi ja Eesti Naabrivalve ühingu abiga.
Eesti Naabrivalve ühingul on Inglismaa kolleegidega koostöösuhted meie tegevuse algusest alates. Eestis praktiseeritav naabrivalve mudel on oma põhimõtted saanudki Inglismaalt, kuid päris üks-ühele Inglismaal toimivat naabrivalve metoodikat üle ei võetud. Täna võib öelda, et Inglismaa naabrivalve ja politsei esindajad on huvitatud Eesti kogemustest õppimisest ning mõningate meie tegevuspraktikate kasutamisest ka oma tegevuspiirkondades.
Õppereisi eesmärk oligi vastastikku kogemusi vahetada ja saada uusi ideid naabrivalve arendamiseks. Selleks oli korraldatud mitmeid kohtumisi Hertfordshire naabrivalve ja politsei esindajatega, samuti vabatahtlikega, kes naabrivalve arengule kaasa aitavad. Inglismaal on naabrivalve väga levinud, kuid ühtset naabrivalve metoodikat neil ei ole, naabrivalve tegevused võivad erineda isegi ühe maakonna piires. Kõige levinum on see, et naabrivalve koordinaator on politsei palgal ja kõik tegevuskulud kaetaksegi politsei eelarvest.
Hertfordshires tegeletakse väga aktiivselt olemasolevate naabrivalve sektorite aktiviseerimisega ja just need tegevused oli üks meie õppereisi põhihuvi. Loodud on SMSi põhine info edastamise süsteem, hulgaliselt on info-ja nõuandematerjale. Kuna koostame ka Eestis naabrivalve liikmetele käsiraamatut, siis need näidismaterjalid on meile heaks ideede allikaks.
Kokkuvõtvalt öeldes täitis õppereis oma eesmärki – tutvusime Hertfordshire naabrivalve tegevustega, osalesime kohtumistel elanike, politsei ja naabrivalve koordinaatoritega. Saime ideid ja mõtteid, mida Eestis rakendada püüame (SMS teavitussüsteem, kokkulepped politseiga statistika edastamiseks, naabrivalve patrulli arendamine jne).
 
Kogu õppereisil saadud infomaterjal asub Eesti Naabrivalve ühingu kontoris Tatari 12 Tallinn. Kel huvi, tulge tutvuma!
 
Uudise edastas:
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve