MTÜ Eesti Naabrivalve valis uue juhatuse

22.05.2009

Möödunud nädalavahetusel, 16. mail toimunud Eesti Naabrivalve üldkoosolekul valisid ühingu liikmed endale uue juhatuse.
Juhatuse liikmeteks valiti Keila Rõõmu Naabrivalve Sektori vanem ja Keila Konstaablijaoskonna juhtivkonstaabel Madis Melzar, Eesti Naabrivalve Jõgevamaa projektijuht Indrek Randma ja Sisekaitseakadeemia teadus-ja arendusdirektori kt. Lauri Tabur.
Juhatuse esimeheks valiti ühingu pikaajaline juhatuse liige ja üks asutajaliikmetest Tarmo Vaik.
Eesti Naabrivalve juhatuse esimehe Tarmo Vaik`i sõnul on Eesti Naabrivalve ühingu peamisteks ülesanneteks praeguses raskes majanduslikus olukorras stabiilse rahastamise leidmine ning naabrivalve sektorite koolitamine ning toetamine. „Seoses majanduse jahtumisega on tõusmas ka kuritegevuse tase ning efektiivseim viis selle vastu võitlemiseks on naabrite, politsei ja omavalitsuste omavahelises koostöös. See tekitab ka tugevama kogukonnatunde, mis omakorda on aluseks tugevale kodanikuühiskonnale. Nii sünnibki
turvalisus - koostöös loodud väärtus.“ ütles Vaik.
Eesti Naabrivalve on järjest laiendamas koostööpartnerite võrgustikku. Lisaks naabrivalve sektoritele üha uutes omavalitsustes oleme alustanud koostööd Päästeametiga, kaasatakse uusi eraettevõtjaid ning laieneb partnerite ring ka väljaspool Eestit. Eesti Naabrivalve mudeli vastu on huvi tuntud nii Balti riikides kui ka mujal maailmas.
Eesti Naabrivalve loodi 2000 aastal eesmärgiga tõsta elanike turvalisust kodudes ja nende lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse tegutsemise tulemusel. Tänaseks on kogu riigis loodud üle 370 naabrivalve sektori, kuhu on liitunud pea 10 000 majapidamist.
 
Lisainformatsioon:
Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees
53446710