Minu Eesti mõttetalgud!

20.04.2009
Tere hea naabrivalve liige!
 
Usutavasti on paljud teist juba registreerinud end 1.mail toimuvatele mõttetalgutele, siit veel meeldetuletus neile, kes seda teinud pole!
www.minueesti.ee  saab valida sobiva teema ja end ka registreerida! Turvalisuse ja hoolivuse teema on kergesti leitav sellelt lingilt http://www.minueesti.ee/?leht=44,47
 
Lühidalt mõttetalgute sisust:
1.mail soovime koguda 100 000 inimest mõtlema nii rahvamajades kui ka internetis koos selle üle, kuidas elu oma kodukohas ja kogu Eestis paremini korraldada. Talgutel ei viriseta ega otsita süüdlasi, vaid keskendutakse lahendustele, mida ise suudame ellu viia. Kõik mõtted pannakse kirja ja filmitakse üles. Kiiremini lahendatavate küsimuste elluviimisega saab alustada kohe, kuid suve jooksul analüüsitakse mõttetalgutel tekkinud ideid veel põhjalikumalt, koostades erinevaid tulevikustsenaariume, mis vaieldakse seejärel läbi sügisel ETV kaasabil. Aasta lõpul toimub suur rahvahääletus, millist ideed teostama hakata.
 
Miks minna vabal päeval kodust välja? Mina lähen sellepärast, et see on võimalus arutada ühiseid teemasid nende inimestega, kes soovivad oma kodukohta paremaks muuta ja välja öelda, mis neile tõeliselt muret valmistab. Teiseks on see hea võimalus ka ühiselt erinevaid lahendusi välja pakkuda ning kokku leppida, kes mida ellu viima saaks hakata – nii et tegu ei ole lihtsalt jututoaga, kust sama targalt pärast koju minnakse. Ja kokkuvõtteks – kui soovida muutusi, tuleb algatuseks iseennast käsile võtta J Ja kõik eeltöö on ju tehtud, tuleb vaid registreerida ja kohale minna!
 
Registreerida saab www.minueesti.ee  
 
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
Tel.: 6522522; 5136630