Lärmavate naabrite vastu saab abi!

27.02.2009


Pool lärmakat pidu viidi arestimajja


www.DELFI.ee
27. veebruar 2009 11:41
 
Politsei toimetas eelmise laupäeva öösel vastu pühapäeva kella 1 ajal Sauel politseiosakonda 9-liikmelise alkoholijoobes seltskonna, kes oma tegevusega teiste majaelanike öörahu häiris. Politsei koostas viiele inimesele väärteoprotokolli. Harju maakohus karistas ülejäänud nelja inimest arestiga.
22. veebruaril toimetas politsei Sauel asuvasse Lääne-Harju politseiosakonda 22-aastase Viktori, 19-aastase Tuuli, 21-aastase Oliveri, 21-aastase Kristini ja 28-aastase Kaido, kellele koostati väärteoprotokoll avaliku korra rikkumise eest. Harju maakohtu otsusega määrati 20-aastasele Güntherile, 20-aastaseke Endrikule ja 22-aastasele Eimarile 4-päevane arest,
teatas politsei.
Korteriomanikku, 38-aastast Annelit, karistas kohus 8-päevase arestiga. Majaelanikud on ka varem nende isikute öörahu rikkumise pärast abisaamiseks politsei poole pöördunud.
„Loodetavasti on see juhtum korralikuks meeldetuletuseks nendele, kes kaaselanike öörahust ega seadustest midagi ei pea,“ ütles Põhja prefektuuri Lääne-Harju politseiosakonna juht vanemkomissar Kaido Saarniit.
„Usun, et juhtumiga seotud isikutel on hea võimalus enda tegude üle omaette järele mõelda.“
Öörahu rikkumise näol on seaduse mõttes tegemist avaliku korra rikkumisega ehk väärteoga, mille eest on ette nähtud rahatrahv kuni 6 000 krooni või arest. Politsei paneb nädalavahetuse eel inimestele südamele, et öisel ajal oma tegevusega teiste und ei häiritaks. Selle asemele oleks soovituslik närvi puhata ja lasta seda ka teistel teha.