Kutse konverentsile

17.11.2009
Tallinna Naiste Kriisikodu ja Kuriteoohvrite Toetamise Ühing Ohvriabi korraldavad rahvusvahelisel naistevastase vägivalla vastu võitlemise päeval 25.11.2009 Meriton Grand Hotel Tallinnas konverentsi teemal: „Naistevastane vägivald. Seadusandlus, meedia ja avalik arvamus”.
Teema valikul osutus määravaks Euroopa riikides aktiviseerunud lähisuhtevägivalla probleemistiku käsitlemine. Suuremas osas Euroopa Liidu riikide parlamentides on loodud naistevastase vägivallaga tegelevad ühendused. Konverentsi eesmärkideks on:
1) Ülevaade perevägivalla naisohvritele abiandmise võimalustest Eestis.
2) Teemapüstitus: kuidas saab meedia olla abiks avaliku arvamuse kujundamisel ja hoiakute muutmisel naistevastasesse vägivalda.
Konverents on suunatud Riigikogu liikmetele, Tallinna linnavolikogu sotsiaalkomisjoni liikmetele, ajakirjandusväljaannete esindajatele, ajakirjanikele, Sotsiaalministeeriumi, Tallinna Sotsiaal – ja Tervishoiuameti, Justiitsministeeriumi ja Politsei esindajatele, Tallinna Ülikooli Sotsiaalteaduskonna esindajatele, lähisuhtevägivalla naisohvreid abistavate organisatsioonide ja mitmete teiste naisorganisatsioonide esindajatele .
Ettekannetega esinevad oma ala spetsialistid, kes kutsuvad teid kaasa mõtlema perevägivalla
probleemistikule Eestis.
 
Moderaatoriteks on:
Härmo Saarm, avaliku esinemise ja meedia konsultant; Merike Viilup, MTÜ Eesti Naistoimetajad juhatuse eesistuja; Rain Kooli, Delfi arvamusrubriigi toimetaja.
 
 
Registreeruda saate 19. novembrini helistades numbril 52 64 697 (Inga Mikiver) ja 56 156 830 (Kersti Lootus) või internetis: tallinn@naisteabi.ee
 
Ootame Teie osalemist ja peatset registreerumist.
 
Lugupidamisega
Inga Mikiver
MTÜ Tallinna Naiste Kriisikodu juhataja, juhatuse esinaine
Kersti Lootus
MTÜ Kuriteoohvrite Toetamise Ühingu „Ohvriabi“ juhatuse aseesimees