Eesti Politsei: valmistume jaanipäevaks üheskoos!

18.06.2009

Saabumas on Eestimaa suve vaieldamatu tipphetk: võidupüha ja jaanipäev. Tegemist on rõõmsa ja meeleoluka ajaga, mis sel aastal on sattunud kesknädalale ja pikendanud puhkamise perioodi peaaegu nädalale. Politsei jaoks ei tule ei suvi, sealhulgas ka jaanipäev mitte, ootamatusena. Oleme nii jaanipäevaks kui ka muudeks suvisteks suurüritusteks valmis ning lisaks korraldajate poolsetele turvameetmetele planeerinud ka oma tegevusi. Nii nagu igal aastal oleme nüüdki selleks ajaks, mil valdav osa inimesi pidutseb, valmis võimalikult suurte jõududega tööd tegema. Meie põhitähelepanu all on avaliku korra tagamine, aga kindlasti pöörame kõrgendatud tähelepanu olukorrale liikluses. Oluline on ohjata neid, kes kipuvad jalga gaasipedaalile lubatust tugevamalt vajutama, aga kindlasti seisame hea ka selle eest, et napsitanud inimesed sõidukirooli ei satuks. Kutsume üles inimesi sarnaselt meiega planeerima ja kavandama oma tegevusi, et peomeeleolu ei asenduks ebameeldivate mälestustega.
 
On teatud mured, mis rahvarohketel üritustel ja puhkealadel korduvad aastast
aastasse, sellest tulenevalt tuletame meelde mõningaid teada-tuntud tõdesid:
 
I Seoses asjade-esemetega
 
*  Kodust väljudes ei ole rahvarohkele üritusele otstarbekas kaasa võtta mitut erinevat liiki dokumente ja suuri rahasummasid.
*   Kui on vajadus kaasa võtta telefon, siis hoida seda kindlalt suletavas taskus või vöökotis, tuleks hoiduda telefoni kasutada andmisest võõrastele.
*   Üritusele kaasavõetud kott peaks olema kindlalt suletav ja pidevalt enda juures.
*   Kaasavõetud asjad peaks olema kellegi pideva järelvalve all.
*   Pangakaarte jms. ei ole mõtet jaanitulele kaasa võtta, sest kasu neist üldjuhul ei ole, aga kaduma võivad küll minna.
*   Peojärgselt koju sissepääsemise tagab see, kui hoiate võtmeid taskutes, mis on luku või nööbiga suletavad.
 
 II Seoses liiklemisega
 
*    Planeerida tuleb liiklemiseks piisavalt aega, liiklus tihedus on teedel kindlasti kasvanud ja tavapärasest ajakulust võib väheseks jääda. Hilinemisest tingitud närvilisus kandub edasi liiklejalt liiklejale.
*    Sõiduki juhtimine ja alkoholijoobes on lubamatu ning kuritegelik ümbritsevate suhtes.
*    Kui on otsustatud pika vahemaa tõttu üritusele minna transpordivahendiga on otstarbekas eelnevalt kokku leppida, kes on tagasisõiduks kaine autojuht.
*    Võimalusel minna peole sõiduvahendita.
*    Võõrastega sõitma mitte minna!
*    Tarvitatud alkohol lahkub organismist aja möödudes ja selleks varuge kannatust. Joovet kontrollige ennem juhtimaasumist.
*     Jälgida liiklusmärke ning parkida vaid selleks ettenähtud kohtadesse (valesti pargitud sõidukid teisaldatakse).
*    Lubamatu on sõita jalakäijate alale.
*    Jalakäija, jalgrattur ja mootorsõidukijuht on võrdväärsed liiklejad, kes hea tava kohaselt arvestavad üksteisega. 
 
III Seoses alaealistega ja noortega
 
*    Selgitada alaealisele, et ükski jook, mis sisaldab alkoholi ei ole mõeldud tema jaoks.
*    Kui laps läheb üritusele, veenduda, et seltskonnas oleks ka keegi täisealine (kl.24-05 ei tohi alaealine viibida avalikus kohas täiskasvanud saatjata).
*    Kui lähete väikelapsega suurüritusele, soovitame talle taskusse panna sedeli, kus on kirjas tema nimi, aadress ja Teie telefoninumber- ehmunud väike ilmakodanik ei oska eksimise korral enda kohta tavapäraselt midagi öelda.
*    Lapse kaotsimineku korral teavitage sellest politseid telefonil 110, andes tema kohta võimalikult täpse isikukirjelduse. Kui laps on leidnud tee teieni, andke ka sellest teada, et me teda jätkuvalt ei otsiks.
*    Noortel arvestada sellega, et isikuttõendava dokumendina lõbustusasutustesse pääsemisel ning alkoholi- ja tubakatoodete müügil aktsepteeritakse ID kaarti ja passi (ISIC kaartide puhul on tuvastatud hulgaliselt võltsinguid ja seda soovitame mitte kasutada).
 
IV Seoses üldise turvalisusega
 
*    Juhul kui olete läinud suurüritusele seltskonnaga, jälgige, et keegi teie hulgast ei jääks piduse peaga  kusagile tukkuma, sest sellega kaasneb oht, et ta võib langeda kuriteo ohvriks.
*    Tehes ise jaanituld jälgige kõiki tuleohutusnõudeid, esmased kustutusvahendid peaks olema käepärast.
*    Iga lõkke juures tagab turvalisuse eelkõige ürituse korraldaja.
*    Ärge minge ujuma kui olete alkoholi tarvitanud.
*    Vältige üle lõkke hüppamist, sest see võib kurvalt lõppeda.
*    Igaüks peaks hea seisma selle eest, et peo lõppedes ei oleks peopaik risustatud.
*    Randadesse ei ole tavapäraselt lubatud kaasa võtta jooke klaastaaras.
*    Alkohoolsete jookide tarvitamine rannaliival on lubamatu.
*    Sõidukit parkides veenduge, et isiklikud esemed ei jääks nähtavale kohale, sest need võivad kelleski tekitada kiusatust teie sõiduvahendisse sissemurdmiseks.
 
Loodame siiralt, et kõik inimesed mõistavad, et üldine turvalisus on meie kõigi kätes. Oleme hoolivad endi ja teiste suhtes ning mured jätavad meid puudutamata. Märgates vääriti käitumist või õiguserikkumist andke sellest teada politsei tasuta lühinumbril 110 ning me tuleme Teile esimesel võimalusel appi ja lahendame probleemse olukorra.
 
Kaja Kukk
vanemkomissar
Lääne PP kommunikatsioonibüroo
444 6450
517 6108