Eesti Naabrivalve ühing liitus Euroopa liiklusohutuse hartaga

18.06.2009

17. juunil osales Eesti Naabrivalve ühingu juhatuse esimees Tarmo Vaik koos teiste huvigruppide esindajatega Euroopa Liiklusohutuse Harta (European Road Safety Charter, ERSC) allkirjastamise tseremoonial Olümpia hotellis. Hartaga liitunuid tervitasid majandus– ja kommunikatsiooniminister Juhan Parts, Euroopa Komisjoni esindaja Toivo Klaar ja Euroopa Komisjoni energeetika- ja transpordi peadirektoraadi projektijuht María Teresa Sanz-Villegas. ERSC tutvustab ja levitab infot ettevõtmistest, mis seotud üldise liiklusohutuse arendamisega. Praeguseks on hartaga ühinenud juba 1400 liiget, kes kõik, ühel või teisel moel, panustavad turvalisuse tõstmisele liikluses.
 
Kirjutades alla Euroopa Liiklusohutuse Hartale, annavad nii väikesed kui ka suured Eesti ettevõtted, MTÜd, institutsioonid ja avaliku sektori asutused väärtusliku panuse liiklusohutuse parandamisse. Iga allakirjutanut ärgitatakse leidma uusi ja loovaid kohustusi, mida edaspidi täitma ja hindama hakatakse.
 
Eesti Naabrivalve ühing jagab muuhulgas teavet ka liiklusohutusest ja turvalisest liiklemisest. Iga uus naabrivalve liige saab liiklusohutuse alaseid infomaterjale, lisaks aitame ja nõustame naabrivalve sektoreid oma piirkonnas liikluse ohutumaks muutmisel (pöördumised liiklusmärkide, teekünniste, ohtlike ristmike muutmiseks jms). 

\"\"

Lisainfot European Road Safety Charter’i kohta saab http://www.erscharter.eu/  
 
 
Teate edastas:
Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
Tel.: 6522522; 5136630