Eesti Naabrivalve jõulusoovid!

22.12.2009

Hea naabrivalve liige!
 
Täna allkirjastame selle aasta viimase naabrivalve koostöölepingu, uus naabrivalve sektor alustab tegevust Tamsalu vallas. Lõppev aasta on olnud uute naabrivalve sektorite rohke, kokku on tegevust alustanud 86 uut naabrivalve piirkonda üle Eesti! Lisaks on paljudes varem loodud naabrivalve sektorites tegevus aktiivsemaks muutunud – käiakse patrullimas, korraldatakse koolitusi ja kokkusaamisi. Siinkohal on mul hea võimalus jagada tunnustust kõikidele aktiivsetele, hoolivatele ja tähelepanelikele inimestele – teie tegevus on väga oluline ja vajalik ning palju jõudu ja kannatlikku meelt edaspidiseks! Eesti Naabrivalve ühing sai ka ühe toreda ja innustava tänuavalduse, nimelt Kumna naabrivalve sektor Harku vallas pärjas ühingu aasta sponsori tiitliga! Andsime Kumna küla perepäeva spordivõistluseks meeneid (pastapliiatsid, kleebised jms), korraldajate sõnul oli sellest neile suur abi! Nii, et andke ka edaspidi oma ettevõtmistest teada ja ehk saame kuidagi abiks olla!
 
Politseistatistika ei näita suurt kuritegevuse kasvu sel aastal, mõnedes kuriteoliikides on isegi
sündmuste hulk vähenenud. Kuid mis kindlasti on sel aastal vähenenud, on elanike turvatunne. Turvatunde suurendamisel ongi abiks naabrite ja lähedaste ühtehoidmine, suhtlemine ning üksteise aitamine. Ma arvan, et igaüks ise saab nüüd edasi mõelda ja omi võimalusi turvatunde suurendamiseks ellu viia!
 
Lõpetuseks tänusõnad organisatsioonidele, kes sel aastal on leidnud võimaluse Eesti Naabrivalve ühingu tegevusi rahastada. Kuna nimekiri ei ole pikk, siis panen selle kirja: Kodanikuühiskonna Sihtkapital, ERGO Kindlustus AS, Avatud Eesti Fond, Tallinna Linnavalitsus, Harku Vallavalitsus, Saue Vallavalitsus, Saku Vallavalitsus, Viimsi Vallavalitsus, Rae Vallavalitsus, Kuusalu Vallavalitsus ja Viljandi Linnavalitsus. Suur tänu! Lisaks tahan Eesti Naabrivalve ühingu nimel tänada ka kõiki ühingu liikmeid, kes panustasid ühingu eelarvesse liikmemaksu tasumise näol, aitäh!
 
Niisiis, ühingu juhatuse ja töötajate nimel kauneid jõule ja turvalist uut aastat!
 
Meie elektrooniline jõulutervitus
 
Uute kohtumisteni 2010 aastal!
Tiina Ristmäe   
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht