29. augustil toimub Viimsis Turvalisuspäev!

21.08.2009


Viimsi vallas toimub juba kolmandat aastat turvalisuspäev

29. augustil korraldab SA Viimsi Kodanikukaitse Fond järjekordse Viimsi valla turvalisuspäeva, mis toimub juba kolmandat aastat ja on mõeldud kogupere üritusena.
 
Turvalisuspäeva ürituse eesmärgiks on anda viimsilastele igakülgset teavet, kuidas saaks tagada enda ja oma lähedaste turvalisust ning kaitsta oma vara.
 
Viimsi valla turvalisuspäeval antakse vallaelanikele asjalikke nõuandeid tuleohutuse, tervishoiu, liiklusturvalisuse, koduse vara kaitse, vältimatu abi ja muude turvalisusega seotud probleemide valdkonnas.
 
Turvalisuspäeval tutvustatakse ka vallaelanikele turvalisuse tagamisega seotud riiklikke institutsioone ning erastruktuure.
 
Traditsiooniliselt osalevad Viimsi valla turvalisuspäeval Põhja Politseiprefektuuri Ida politseiosakond, Tallinna Kiirabi, Päästeamet, Viimsi valla korrakaitse formeering, Maanteeamet, MTÜ Eesti Naabrivalve liikumine, turvaettevõte G4S, GSM valve, Ohvriabi ning valla kommunaal- ja heakorraamet.
 
-Põhja Politseiprefektuuri Ida politseiosakonna liiklusjärelevalve talitus demonstreerib ning tutvustab moodsaid liikluspolitsei autosid ning nende tehnilist varustust. Kohal on ka Viimsi konstaablid ning noorsoopolitseinikud, kes tutvustavad oma tööd, jagavad praktilisi näpunäiteid liiklusohutusest ja teavitavad valla elanikke sügisega kaasnevatest riskidest. Kohal on Lõvi Leo ja vallaelanikele jagatakse tasuta helkureid ning kuritegude ennetustegevuseks mõeldud materjale.
Turvalisuspäeval osaleb ka merepolitsei koos vastava tehnikaga.
 
-Tallinna Kiirabi jagab praktilisi teadmisi esmaabist ning demonstreerib esmaabivõtteid, kuidas inimest ohuolukorras päästa.
 
-Päästeamet demonstreerib põleva autovraki kustutamist ning annab algteadmised, kuidas kasutada pulberkustutit. Tuletõrjujad näitavad, mis võib juhtuda koduses majapidamises siis, kui ei järgita elementaarseid tuleohutusnõudeid. Samuti on võimalik proovida ja omandada pulberkustuti kasutamisoskust.
 
-Viimsi valla korrakaitse formeering (SA Viimsi Kodanikukaitse Fond) tutvustab oma tegevusi ja eemärke turvalisuse tagamisel vallas, abipolitseiniku institutsiooni ja seda, kuidas saada valla abipolitseinikuks.
 
-Maanteeamet toob kaasa atraktsiooni ?pöörlev auto?, millel sõites saab igaüks veenduda turvavöö kasutamise vajalikkusest. Instruktori juhendamisel saab proovida, kuidas väljuda katuse peal seisvast autost.
 
-MTÜ Eesti Naabrivalve tutvustab oma organisatsiooni tegevust ning eesmärke vallas ? tõsta elanike turvalisust kodudes ning lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse kogukonnakeskse koostegutsemise kaudu.
 
-G4S näitab erinevaid koduvalvesüsteeme, nende kasutamise võimalusi ning tutvustab oma tegevust avaliku korra tagamisel vallas. Samuti osalevad üritusel G4S professionaalse ettevalmistuse saanud vetelpäästjad.
 
-GSM valve tutvustab oma juhtmevaba koduvalve süsteemi, mis on ainuke sarnane koduvalve süsteem Eestis.
 
-Viimsi Vallavalitsuse kommunaal- ja heakorraamet tutvustab heakorra- ja jäätmealaseid probleeme ning jagab valla elanikele praktilisi teadmisi heakorrast. Tutvustatakse ja jagatakse uusi vallavolikogu poolt kehtestatud avaliku korra eeskirju, heakorra eekirju, kasside ja koerte
pidamise ning jäätmehoolduseeskirju.
 
-Ohvriabi annab asjalikku nõu, kuidas tegutseda ennetavalt, et mitte sattuda kuriteo ohvriks.
 
Turvalisuspäeval on võimalik tutvuda paljude ohutust tagavate vahendite ja autodega.
 
Turvalisuspäeval on planeeritud asutada ka 13-s naabrivalve sektor Viimsi vallas, milleks on Heldri.
 
Lisaks esineb valla turvalisuspäeval Indrek Raadik ansamblist Summer (Tuberkuloited artist), ansambel Kaja, Viimsi Kooli noorte laulu-ja tantsutrupid, River Island tantsutrupp, Viimsi Rahvamaja ansambel, ?Omatsirkuse? noored artistid. Meelt lahutavad Lõvi Leo ja Päästekoer
Nublu.
 
Viimsi turvalisuspäeva osalejate vahel loositakse välja tasuta kodusesse majapidamisse mõeldud juba kohustuslikke suitsuandureid.
Lastele on kohapeal batuudid.
 
Üritus toimub Viimsi mõisapargis laupäeval 29. augustil (laupäev) algusega kl 12.00-14.00
 
Päevajuht on Marko Tiidelepp.

Pildid üritusest leiate, kui lähete: http://www.wantedmarketing.ee/turvalisuspaev ja
sisestate salasõna: viimsi
  
Viimsi valla Turvalisuspäeva on lubanud tulla avama EV siseminister hr Marko Pomerants.
 
ÜRITUS ON KÕIKIDELE TASUTA!
 
Jan Trei
SA Viimsi Kodanikukaitse Fondi nõukogu esimees
 
Rein Madissoon
SA Viimsi Kodanikukaitse Fondi juhataja
 
 

\"\"