2009 aastal liitus naabrivalvega 1500 perekonda

28.12.2009

Lõppev üheksas tegutsemisaasta oli Eesti Naabrivalve jaoks viimase viie aasta suurima naabrivalve sektorite kasvuga aasta. 2009. aastal alustas tegevust 86 naabrivalve piirkonda 1500 leibkonnaga. Naabrivalvega liitujaid oli üle kogu Eesti - Saaremaalt Virumaani, Tallinnast Võrumaani.

Naabrivalvega liituti peamiselt turvatunde suurendamise eesmärgil, kuid oli ka piirkondi, kus naabrivalvega liitumise ajendiks oli toimunud kuritegu. Naabrivalve eesmärk ongi kogukonna liikmete, politsei ja kohaliku omavalitsuse omavahelist suhtlemist tihendada ja seeläbi ka turvalisust suurendada.
 
Naabrivalve sektorites viidi aasta jooksul läbi arvukalt kogunemisi ja koosolekuid, korraldati koolitusi ning mitmetes sektorites on käivitatud naabrivalve patrull. Naabrivalve põhiline tegutsemise põhimõte „kui näen, siis reageerin“ on osa igapäevaelust.
 
2009 aastal olid Eesti Naabrivalve ühingu tegevuse rahastajateks Kodanikuühiskonna Sihtkapital, Avatud Eesti Fond, Ergo Kindlustuse AS ja kohalikud omavalitsused.
 
Eesti Naabrivalve ühing loodi 2000. aastal kodanike initsiatiivil eesmärgiga tutvustada naabrivalve võimalusi kodude turvalisuse suurendamisel. Eestis tegutseb 443 naabrivalve sektorit 10 584 perekonnaga.
 
Lisainformatsioon
Tarmo Vaik
MTÜ Eesti Naabrivalve
juhatuse esimees
53446710  53446710