Talvega kaasnevad rõõmud ja kohustused

21.11.2008
Sügisesed sombused päevad on vast selleks aastaks läbi ning maha on sadanud kena valge lumi. Tore, kui talv ennast sellisena kõik kolm kuud näitab.
Paraku käivad talviste rõõmudega kaasas ka aastaajast tingitud kohustused.
Seoses sellega tuletame teile meelde Tallinna linna heakorra eeskirjast tulenevaid  nõudeid, millele tuleb lisaks teistele punktidele just talvel tähelepanu pöörata. 

Munitsipaalpolitsei infotelefon.doc
 
Eeskiri ütleb, et kinnistu ja ehitise omanik on kohustatud heakorra tagamiseks teostama heakorratöid kinnistuga või ehitisega külgneval puhastusalal. Koristustööd tuleb lõpetada hommikul kella 7.00-ks ( v.a eriolukord ). Vajadusel tuleb puhastusala puhastada ka päeva jooksul, et tagada vajalik heakord.
Eriolukorra all mõistetakse ilmastikutingimustest tulenevat teeolude olulist halvenemist.
Puhastusalana tuleb mõista kinnistu või ehitise ja sõidutee vahelisel alal olevat kõnniteed.
Talvine heakorratöö on mõistagi lume ja jää koristamine ning libedusetõrje teostamine.
 
Kinnistu ja ehitise omanik peab jälgima, et ehitiselt oleksid kõrvaldatud lumi ja jääpurikad. Nende tööde teostamise ajal peab tagama tänaval ja kõnniteel ohutu liiklemise, piirates tööde teostamise koha ajutise piirdeaiaga. Piirdeaed peab olema püsiv, kuid aia paigaldamine ei vabasta käesolevas sättes nimetatud kohustusest. Nimetatud töö teostatakse avariitööna, teatades sellest telefonile 14410. Pärast töö lõpetamist peab aga heakorrastama ümbruse.
 
Tuletame meelde, et libeduse tõrjeks kõnni- või pargiteel ei tohi kasutada tuhka või kloriide. Libeduse tõrjeks kasutatava puistematerjali tera läbimõõt peab olema 2-6 mm;
Lumekoristuse käigus ei tohi paigutada lund sõiduteele. Jälgige sedagi, et jalakäijatele peab jääma vähemalt 1,1 m käiguruumi   
Selleks, et ei kahjustaks haljastust, on keelatud kloriidiseguse liiva või lume kuhjamine puude ümber või tänavaga külgnevale haljastusribale ning kloriidiseguse puistematerjali paigutamine linnametsa, haljasalale või mujale selleks mitteettenähtud kohta.
 
Munitsipaalpolitsei ametnike tähelepanu koondub talvisel perioodil ülalloetletud nõuete täitmise erilisele jälgimisele.
 
Paneme teile südamele, et suhtuksite oma kohustustesse tõsiselt. Teie hoolest sõltub ka
kaaskodanike tervis, sest igal aastal muutub kellegi talv nukraks just libedal kõnniteel murtud luude või katuseräästast kaelakukkunud jää ja lume päras.

 
Ilusat talve soovides,
 
Anu Põlluaas
Nõmme piirkonna peainspektor
Tallinna Munitsipaalpolitsei Amet