Päästeameti projektikonkurss \"Õnnetuste ennetamine 2009\"

26.09.2008
Päästeamet kuulutab välja projektikonkursi mittetulundusühendustele
"Õnnetuste ennetamine 2009".

Konkursi kaudu rahastatakse ideid, mis aitavad kaasa õnnetuste ja nende
raskete tagajärgede ära hoidmisele. Eesmärgiks on ärgitada kodanikeühendusi otsima ja leidma lahendusi kohalikele ohutusalastele probleemidele.

Kandideerima on oodatud projektid, mis eelkõige keskenduvad kogukondlikule mõtlemisele ja ühistegevusele ohutuse vallas. Põhilisteks märksõnadeks on veeohutus ja puuetega inimeste ohutus. Kuna uppumissurmade arv on viimastel aastatel tõusnud, ootame tegevusi, mille kaudu lapsed ja noored omandavad ujumisoskused ning õiged teadmised vees ja vee ääres käitumisest. Samuti on puuetega inimesed õnnetuse korral tihti enam ohustatud.

Seoses välja kuulutatud projektikonkursiga toimuvad 3. ja 10. oktoobril kell
11.00 Päästeametis tasuta teabepäevad kodanikeühendustele. Osalemiseks tuleb registreeruda hiljemalt 1. oktoobriks telefonil 628 2000.

Lisainformatsiooni, taotlusvormi ja juhendi projektikonkursi kohta leiab
siit:  www.rescue.ee  Tiina Ristmäe
MTÜ Eesti Naabrivalve
Tegevjuht
Tel.: 6522522; 5136630