Ohvriabi Eestis

24.11.2008
Käes on novembrikuu pikad ja pimedad õhtud. Tasapisi harjume talveajaga ning valmistume jõuluaega vastu võtma.
 
Ohvriabi statistika näitab, et just pimedal ajal sagenevad taskuvargused, pettused ja röövimised. Väljas läheb varakult hämaraks  ja meie meeled on pisut uinutatud, et osata ära hoida võimalikku ohvriks langemist. Järgnevalt mõned meie tähelepanekud ohvriks langemise vältimiseks.
 
Palume olla tähelepanelikud avalikes kohtades oma rahakottidega. Olge hoolsad poodides oma ostude sooritamisel ja vältige kotisuu lahtijätmist ning rahakoti hoidmist kilekotis. Taskuvargused  on sagedased ühissõidukites – palju rahvast ja kergesti tekkiv rüselus võib olla ahvatluseks taskuvargale. Soovitame kasutada põuetaskuid ja võimalusel korraga palju sularaha mitte kaasas kanda.
 
Lastevanematele soovib Ohvriabi südamele panna mõned pisikesed meeldetuletused. Tänapäeval on paljudel lastel mobiiltelefonid – ka kõige pisematel. Enamasti on just algklasside õpilased need, kes peale kooli emale-isale tänavamürast eemale minnes majanurkadel helistavad. Kahjuks ei ole see alati turvaline. Tuleks vältida pimedaid kohti ja inimtühje tänavaid. Oma kõned tuleks ära teha koolitrepil ja ahvatluse ärahoidmiseks hoida telefon jope all kaelas või kotis mittenähtaval kohal. Kaitskem oma lapsi sellega, et õpetame neile turvalisust.
 
Jõulud on kingituste tegemise aeg ja paraku meelitab see pettureid kergesti kasu saama. Palume olla ettevaatlikud odavate kaupade ostmisel eraisikutelt ja tundmatutelt internetilehekülgedelt.
 
Ohvriabi on riiklik tasuta sotsisaalteenus kuriteo ohvrile või väärteos kannatada saanud inimesele. Oleme tegutsenud Eestis neli aastat. Ohvriabikeskustes saab inimene esmast nõustamist ja emotsionaalset tuge. Ohvriabitöötaja annab informatsiooni erinevatest abisaamise võimalustest, juhendab ja toetab suhtlemisel riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustega ning teiste ohvrile vajalikke teenuseid osutavate asutustega. Nõu võib küsida telefoni teel või e-maili kaudu. Garanteerime vajadusel anonüümsuse.
Ohvriabiteenuse  eesmärk on säilitada või parandada ohvri sotsiaalset toimetulekuvõimet.
 
Riik hüvitab psühholoogilisele abile tehtud kulutused
 
Alates 1. jaanuarist 2007.a. saavad süüteo ohvriks langenud inimesed, kes on süüteo kohta politseile avalduse esitanud ja nende perekonnaliikmed taotleda ohvriabikeskusest psühholoogilisele abile tehtud kulutuste hüvitamist.
 
Psühholoogilise abi kulu hüvitatakse ühe kuupalga alammäära ulatuses ühe pereliikme kohta, kuid perekonna kohta mitte rohkem kui kolm palga alammäära. Psühholoogilise abi kulude hüvitamist saab taotleda ühe aasta jooksul alates süüteo toimepanemisest. Vastava taotluse saab süüteo ohver või tema perekonnaliige täita ohvriabikeskuses. Hüvitise otsuse teeb ja maksab välja Sotsiaalkindlustusamet.
 
Ühiskond soosib ise hakkama saamist, kuid vahel on ilma välise abita raske oma probleemist jagu saada. Abi ei pea alati olema materiaalne - suurem abi võib olla ärakuulamisest ja õiges suunamises lahenduse leidmiseks.
Soovime Teile rahulikku ja turvalist jõuluaega!
 
Sotsiaalkindlustusameti ohvriabi osakonna ametnike vastuvõtuajad ja kontaktid on järgmised:
E 9-12.00 13-18.00, K ja R 9-12.00 13-16.00 
 
Tallinna ohvriabikeskused asuvad:
 
Sotsiaalkindlustusametis
Lembitu 12
MARJU KIRT tel.  640 8106 
 
Kesklinna politseiosakond
Pärnu mnt.11
Ohvriabitöötaja
EVE PALO tel.  641 0017 
 
Põhja politseiosakond
Erika 15
Ohvriabitöötaja
EVELIN MÜÜREL tel.  661 9099 
 
Lõuna politseiosakond
Rahumäe tee 6
Ohvriabitöötajad
ANNE VALTIN tel.  655 5068 
JEKATERINA LASTOTSKINA tel.  655 5626 
 
Ida politseiosakond
Vikerlase 14
Ohvriabitöötaja
TATJANA ZJUZINA tel.  600 9059