Naabrivalvest saab infot Viimsi

27.08.2008

Viimsi Turvalisusepäev 30. augustil 2008.a. Viimsi Mõisapargis

 
 
Ajakava:
_____________________________________________________________________
 

Kell 12.00 - 12.06 Avamine, sõnavõtuga laval abivallavanem Jan Trei (kestvus ca. 5 min.)

Kohe peale avakõnet,päevajuhi Marko Tiidelepa märguande peale palume kõigil operatiivautodel panna sireenid ja vilkurid tööle (kestvus kuni 1 min.)!

 

Kell 12.06 -12.30 Lava ees esineb Politseiorkester Kaido Kodumäe juhatusel.

(kestvus ca. 24 min.)
 

Kell 12.30 - 12.40 Põhja Politseiperefektuuri Ida politseiosakonna liiklusjärelevalve talitus demonstreerib ning tutvustab julgestuspolitsei autosid ja ning tehnilist varustust. Kohal on ka piirkondlikud konstaablid ning noorsoopolitsei ametnikud, kes tutvustavad oma tööd, jagavad praktilisi näpunäiteid ja teavitavad valla elanikke sügisega kaasnevatest riskidest. Kohal on Lõvi Leo ja jagatakse helkureid.Lasteliiklus. Konaktisik Jelena Vimberg. (kestvus 10 min.)

Päevajuht Marko Tiidelepp tutvustab “Pöörlev auto” atraktsiooni.

 

Kell 12.40 - 12.45 Ohvriaabi esindja Marju Kirt tutvustab oma programme. (kestvus ca. 5 min.)

 

Kell 12.45 - 13.05 Laval esineb ansambel "KAJA" (kestvus ca.10 min.)

 

Kell 13.05 - 13.15 Tallinna Kiirabi jagab praktilisi teadmisi esmaabist ning näitab esmaabivõtteid (kunstlik hingamine, lahase tegemine jne.) (kestvus ca.10 min.)

 

Kell 13.15 - 13.20 MTÜ Eesti Naabrivalve selgitab oma organisatsiooni tegevust ning eesmärke – tõsta elanike turvalisust kodudes ning lähemas ümbruskonnas elanike endi aktiivse koostegutsemise kaudu. (kestvus ca. 5 min.)

 

Kell 13.20 - 13.25 Nixor Eesti AS Tutvustab ja näitab kaasaegseid täisdigitaalseid videovalve lahendusi (kestvus ca. 5 min.)

 

Kell 13.25 – 13.40 Esineb eksperimetaalse Liikumise Keskuse “OMA” tsirkus, treener Heidi Kann (kestvus ca. 15 min.)

 

Kell 13.40 – 14.00 Põhja -Eesti Päästekeskuse Pirita komando meeskond demonstreerib “Põleva autovraki” kustutamist ja õpetab soovijatele pulberkustutiga

lahtise tule kustutamist spetsiaalses konteineris. Kohal on Päästekoer Nublu.

(kestvus ca. 20 min.)
 

Kell 14.00 – 14.10 Spordiklubi Viimsi Judo, treener Tõnu Maltsu (kestvus ca. 10 min.)

 
 

Kell 14.10 -14.20 Turvafirma G4S tutvustab erinevate turvateenuste osutamist, kohal on ka G4S rannavalve meeskond ka veesõidukiga (kestvus ca. 10 min.)

 

Kell 14.20 -14.25 GSM Valve tutvustab juhtmevaba koduvalve süsteemi, samuti ka sõiduatode jälitamise süsteeme.

(kestvus ca. 5 min.)
 

Kell 14.25 -14.30 K -Grupp tutvustab pakutavaid turvateenuseid.

(kestvus ca. 5 min.)
 

Kell 14.30 – 15.00 Laval esineb peaesineja SULO (kestvus ca. 30 min.)

 

Kell 15.00 Viimsi Turvalisusepäeva ametlik lõpetamine – Jan Trei ja Marko Tiidelepp

 
 
 
 
 

Küsimuste korral palume pöörduda kontaktisikute poole:

 

Jan Trei – Viimsi Vallavalitsus, abivallavanem

GSM 51 688 06, E-mail: jan.trei@viimsivv.ee
 

Harry Himberg – AB Media Group, projektijuht

GSM 55 618 055, E-mail: harry@muz.ee
 

Marko Tiidelepp – päevajuht,

GSM 56 695 626, E-mail: marko.tiidelepp@presshouse.ee