Liiklusohutuskampaania turvavöö kasutamise suurendamiseks!

03.03.2008

Tere hea naabrivalve liige!

Ehk olete juba meediast märganud suuremat tähelepanu turvavööde kasutamise temaatikale? Allpool saate lugeda infot turvavööde kasutamise kohta Eestis ning ka mujal maailmas, kahjuks oleme selles pingereas jälle lõpuridades...

Ka politsei kontrollib turvavööde kasutamist kampaania perioodil tavalisest rohkem, kuid loodetavasti ei ole politsei kontroll ühegi inimese motivaatoriks, et turvavööd endal või lapsel kinnitada.

Niisiis – kinnitage turvavöö!
Eesti Naabrivalve

LIIKLUSOHUTUSKAMPAANIA TURVAVÖÖ KASUTAMISE SUURENDAMISEKS
“Kinnita turvavöö – et elama ei jääks vaid unistus…”

Liiklusõnnetuste tagajärgede raskusastme vähendamise kohapealt on turvavöö ja laste sõidutamisel turvavarustuse kasutamine ohutu sõidukiiruse valikuga seonduva temaatika järel oma olulisuselt teisel kohal.

Kuid turvavööd ei kasutata kahjuks rahuldaval määral, eriti auto tagaistmel sõites ja laste kinnitamisel. 2006. aastal läbiviidud uuringute järgi on turvavöö kasutamine paraku isegi langenud ning seda vaatamata igaaastastele vastavateemalistele kampaaniatele. Samas on 2006. aastal suurenenud liiklusõnnetustes hukkunute arv, mis teelt väljasõidu tagajärjel asetleidnud õnnetuste puhul viitab turvavöö kinnitamata jätmisele.

Kampaania idee on üles ehitatud noortele sümpaatsete inimeste kujutamisele, kellel on unistused, mõtted, eesmärgid oma elus. Kuid need võivad väga ootamatult puruneda – näiliselt tühiseima põhjuse, lahti jäetud turvavöö tõttu… See lugu on märtsikuu jooksul eetris nii tele- kui raadiokanalites, eesti ja venekeelsena. Turvavöö kinnitamist tuletavad autosolijatele meelde linnatänavate ja maanteede äärde paigaldatud samas võtmes kujundatud plakatid, kampaania teemade juurde viivad bannerid mitmetelt internetiportaalidelt: “Kinnita turvavöö – et elama ei jääks vaid unistus…”

Hinnang turvavööde kasutamisele:
2006 aasta andmed turvavööde kasutamise kohta on järgmised:

1. AS EMOR täiskasvanute küsitlusuuringu alusel: turvavöö kasutamine esiistmel (sõidukijuhid) 81 % (täiskasvanud sõitjad) 84 % turvavöö kasutamine tagaistmel (täiskasvanud sõitjad) 42 % laste kinnitamine 85 %

2. IB Stratum vaatlusuuringu alusel: turvavöö kasutamine esiistmel (sõidukijuhid) 72 % (täiskasvanud sõitjad) 71 % turvavöö kasutamine tagaistmel (täiskasvanud sõitjad) 21 % laste kinnitamine 49 %

Erinevus küsitlusuuringu ja monitooringu sama grupi näitajate vahel on seletatav sellega, et küsitlustulemused (olles tunduvalt optimistlikumad kui vaatlusnäitajad) väljendavad pigem inimeste hoiakuid, ehk valmisolekut turvavööd kasutada, ühtlasi ka arusaamist, et turvavöö kasutamine on vajalik; vaatlus ehk monitooring aga olukorra tegelikku seisu, ehk kui palju inimesi reaalses liikluses turvavööd kasutab. Oluline on saavutada turvavöö suurem kasutamine just tagaistmel sõitjate hulgas ja suurendada tuleb ka laste kinnitamist, mille kohased näitajad monitooringule tuginedes on väga madalad.

2006 aastal Eestis toimunud liiklusõnnetusi analüüsides võib aga turvavööde kasutamise / mittekasutamise kohapealt anda järgmise hinnangu: õnnetustes, mis lõppesid teelt väljasõidu või auto üle katuse paiskumisega oleks vähemalt 35 inimest ellu jäänud, kui nad oleksid sõitnud kinnitatud turvavööga.

Kampaania eesmärk:
2007. aastal läbiviidav turvavöö kampaania peab lahendama 2 ülesannet:

1. tagama piisava märgatavuse (vähemalt 70 %) – mõõdetakse AS EMOR poolt läbiviidava elanikkonna uuringuga

2. tagama turvavööde kasutamise juurdekasvu (3 – 5 % senisest parimast fikseeritud tulemusest. Kindlasti peab suurenema turvavöö kasutamine tagaistmel sõites) - mõõdetakse AS EMOR poolt läbiviidava elanikkonna uuringuga ja IB Stratumi poolt teostatava liikluskäitumise monitooringuga.